Domowy Kościół

Opublikowano: 24 marca 2017 r.

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). Duchową kolebką jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin. Od tego czasu DK rozwija się we wszystkich diecezjach w Polsce oraz w ponad dwudziestu państwach świata (m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Czechach, na Słowacji, Ukrainie). Obecnie liczy ok. 17 tysięcy małżeństw.

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Budowaniu tej jedności służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania: codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, regularne spotkanie ze słowem Bożym, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia (czyli systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną), uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych (rekolekcjach 15-dniowych, zwanych oazami lub kilkudniowych). Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Pomocą w realizacji tych zobowiązań służy comiesięczne spotkanie w grupie, zwanej kręgiem, składającym się z 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii. Spotkanie odbywa się raz w miesiącu i składa się z następujących części stałych: dzielenia się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku); modlitwy, formacji (dzielenie się w atmosferze modlitwy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu). Owocem przeżytej formacji powinno być zaangażowanie w życie wspólnoty Kościoła, w szczególności parafii.

Adres do korespondencji:

Sekretariat Domowego Kościoła ul. Jagiellońska 100 34-450 Krościenko n. Dunajcem tel. 18/26 23 942 e-mail: jagiellonska@oaza.pl www.dk.oaza.pl