Equipes Notre-Dame

Opublikowano: 24 marca 2017 r.

Equipes Notre-Dame ma za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Jest wspólnotą małżeństw połączonych sakramentem małżeństwa. Misja END jest specyficzna i bezpośrednia: pomagać parom małżeńskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa. Jednocześnie mają one głosić światu wartość małżeństwa chrześcijańskiego przez słowo i świadectwo życia.

Equipes Notre-Dame powstał we Francji w 1938 roku z inicjatywy kilku małżeństw, które zwróciły się do księdza Henri Caffarela, by ukierunkował je w odkrywaniu bogactw sakramentu małżeństwa. Wspólne poszukiwania doprowadziły do odkrycia duchowości małżeńskiej.

Pierwsze spotkanie ekipy miało miejsce w Paryżu 25 lutego 1939 roku. Karta END przyjęta 8 grudnia 1947 roku z inicjatywy księdza Henri Caffarela oraz ówczesnych odpowiedzialnych, stanowi akt założycielski Ruchu, który obrał sobie na patronkę Matkę Bożą.

Ruch bardzo szybko rozprzestrzeniał się stając się ruchem międzynarodowym. Aktualnie jest obecny w 80 krajach na wszystkich kontynentach (w Polsce od 2001 roku). Statuty Equipes Notre – Dame zostały zatwierdzone przez Radę Papieską do spraw Świeckich, która dekretem uznaje Ruch jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych w Kościele zgodnie z kanonami 298-311 i 321-329.

Ikona

Ikona została napisana przez siostrę Marię – Paulę, zakonnicę benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jeruzalem dla Ruchu Equipes Notre-Dame. Jest to obraz Świętej Rodziny, obraz zjednoczenia (komunii) Świętych Osób. Jednocześnie obraz ten wyraża zjednoczenie, miłość, życie małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej, która dąży do świętości i do tworzenia komunii we własnym małżeństwie i rodzinie.

Logo

Logo złożone z dwóch symboli: ryby i obrączek odnosi się do chrześcijaństwa i małżeństwa. Obrączki przeplatane przez rybę symbolizują złączenie życia małżeńskiego z Chrystusem.

Adres do korespondencji:

Helena i Paweł Kukołowiczowie Para Odpowiedzialna za Super-Region Polska – Europa Środkowa, 02-793 Warszawa, ul. Pala Telekiego 10 m 24, tel. +48 512275979, e-mail end@end.org.pl, strona internetowa www.end.org.pl