List papieża Franciszka na Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie

Opublikowano: 31 marca 2017 r.

Rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny i otwarta na życie wciąż jest dobrą nowiną dla świata. Papież Franciszek pisze o tym w liście na IX Światowe Spotkanie Rodzin. Odbędzie się ono w przyszłym roku (21-26 sierpnia 2018) w Dublinie pod hasłem: „Ewangelia rodziny radością dla świata”. Ojciec Święty proponuje, by przygotowaniom do tego wydarzenia towarzyszyła pogłębiona refleksja nad adhortacją apostolską „Amoris laetitia”, która jest podsumowaniem dwóch Synodów Biskupów o rodzinie.

Treść listu

List Ojca Świętego Franciszka na IX Światowe Spotkanie Rodzin na temat: “Ewangelia Rodziny: radość dla świata”
Dublin, 21–26 sierpnia 2018 r.

Czcigodny Brat
Kardynał Kevin Farrell
Prefekt Dykasterii dla Świeckich, Rodziny i Życia

Na zakończenie VIII Światowego Spotkania Rodzin, odbywającego się w Filadelfii we wrześniu 2015 roku, ogłosiłem, że następne spotkanie z rodzinami katolickimi z całego świata będzie miało miejsce w Dublinie. Chcąc teraz zainicjować odpowiednie przygotowanie, pełen radości potwierdzam, że spotkanie odbędzie się w dniach 21–26 sierpnia 2018 roku na temat: „Ewangelia Rodziny: radość dla świata”. W odniesieniu do tej tematyki i w trosce o jej rozwój chciałbym przekazać kilka wskazań. Jest to wyraźnym moim życzeniem, aby rodziny miały możliwość pogłębienia swojej refleksji i odkrycia sposobu dzielenia się treściami zawartymi w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitita.

Można by zapytać: czy Ewangelia jest ciągle radością dla świata? A także: czy rodzina jest dzisiaj dobrą nowiną dla świata?

Jestem przekonany, że tak! I to „tak” opiera się mocno na zamyśle Boga. Na miłości Boga do całego stworzenia i do korony stworzenia, którą jest człowiek. Bóg mówi „tak” dla związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, w ich otwarciu i służbie życiu na wszystkich jego etapach. Jest to afirmujące działanie Boga dla ludzkości, tak często poranionej, maltretowanej i zdominowanej przez brak miłości. Rodzina jest zatem „tak” Boga, który jest Miłością. Tylko odkrywając miłość rodzina może okazywać, głosić i rodzić na nowo miłość Boga w świecie. Bez miłości nie można żyć jak dzieci Boże, jak małżonkowie, rodzice i bracia.

Pragnę podkreślić, jak ważne jest to, aby rodziny pytały się często, czy żyją rozpoczynając od miłości, dla miłości i w miłości. To w codzienności znaczy dawać siebie, przebaczać sobie, nie tracić cierpliwości, uprzedzać drugiego w dobrym, okazywać sobie szacunek. O ile lepsze byłoby życie rodzinne, jeżeli każdego dnia żyłoby się w nim treścią trzech prostych słów „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. Każdego dnia doświadczamy kruchości i słabości i dlatego wszyscy – rodziny i pasterze – potrzebujemy odkryć na nowo cnotę pokory, która rodzi pragnienie, aby się formować, wychowywać i być wychowywanymi, pomagać i pozwolić sobie pomóc, towarzyszyć, rozeznawać i integrować wszystkich ludzi dobrej woli.

Marzy mi się Kościół wychodzący do ludzi, nie będący sam dla siebie punktem odniesienia; Kościół, który nie przechodzi obojętnie obok poranionego człowieka; Kościół miłosierny, który będzie głosił istotę objawiającego się Boga Miłości, którą jest Miłosierdzie. Jest to to samo miłosierdzie, które czyni nas nowymi w miłości; i wiemy, jak bardzo rodziny chrześcijańskie są miejscami miłosierdzia i świadkami miłosierdzia. Po Nadzwyczajnym Jubileuszu stają się one jeszcze wyraźniej miejscem przeżywania miłosierdzia i Spotkanie w Dublinie przyniesie konkretne tego znaki.
Zapraszam cały Kościół, aby miał na uwadze te wskazania podczas procesu przygotowania duszpasterskiego na Światowe Spotkanie.

Na Tobie, drogi Bracie, i na Twoich współpracownikach, spoczywa obowiązek przekazania w sposób szczególny nauczania Amoris laetitia, poprzez które Kościół pragnie, aby rodziny zawsze były w drodze, w tym pielgrzymowaniu wewnętrznym, które staje się manifestacją autentycznego życia.

Moją myśl kieruję w sposób szczególny do Archidiecezji Dublin i do całego drogiego Narodu irlandzkiego, wyrażając wdzięczność za przyjęcie tego wyjątkowego wydarzenia i pełną radości zgodę na nie. Niech Pan Wam wynagradza, już od teraz udzielając Wam obfitych łask niebieskich.

Niech Święta Rodzina z Nazaretu prowadzi, towarzyszy i błogosławi Waszą służbę i wszystkie rodziny zaangażowane w przygotowanie wielkiego Światowego Spotkania w Dublinie.

Watykan, 25 marca 2017 r.
Papież Franciszek

Tłumaczenie własne