Narodowy Kongres Rodziny 2017

Opublikowano: 24 marca 2017 r.

Fundacja Narodowego Dnia Życia organizuje 25 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie Narodowy Kongres Rodziny 2017.

Narodowy Dzień Życia jest doskonałą okazją do organizacji spotkania polskich rodzin, instytucji państwowych, ludzi nauki oraz organizacji pozarządowych. Narodowy Kongres Rodziny 2017 rozpoczyna Narodową Debatę o Rodzinie, czyli cykl spotkań i konferencji o sytuacji rodziny w Polsce oraz polityki prorodzinnej, którą prowadzi państwo. W czasie Kongresu poszczególne polityki będą poruszane pod kątem kulturowym, ekonomicznym i programowym. Wynikiem Kongresu będą postulaty kierunków budowania potencjału polskich rodzin jako energii silnego narodu i Polski.

Panele kongresowe dotyczyć będą m. in. polityki prorodzinnej w samorządzie, obrazu rodziny w mediach i kulturze,medycznej strony programu „Za życiem” oraz zmian w otoczeniu prawnym rodziny.

Szczegóły na stronie www.dzienzycia.pl.