O małżeństwie i rodzinie podczas Zebrania Plenarnego Episkopatu

Opublikowano: 14 marca 2017 r.

Towarzyszenie narzeczonym przed zawarciem sakramentu małzeństwa oraz młodym małżeństwom w pierwszych latach wspólnego życia, a także troska o osoby żyjące w powtórnych związkach były tematem wystapień i dyskusji podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniach 13-14 marca br.

Papież Franciszek w adhortacji posynodalnej zaakcentował mocno pewne kierunki troski o rodzinę. Zachęca cały Kościół, również Kościół w Polsce, do bycia blisko małżeństw i rodzin, do towarzyszenia im na drodze przygotowania do zawarcia sakramentu, podczas wspólnego życia, a szczególnie w czasie kryzysu – mówi ks. dr Przemysław Drąg dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Dłuższe przygotowanie do małżeństwa, by dać młodym okazję do poznania się, zobaczenia różnic, stawienia im czoła, ale także zrozumienia sakramentu małżeństwa i bogactwa jego łaski; bycie z młodymi małżeństwami, które nierzadko przeżywają kryzysy i jeszcze nie potrafią samodzielnie sobie z nim radzić; wreszcie – włączanie we wspólnotę Kościoła osób żyjących w powtórnych związkach i pomoc im na drodze wiary – to główne zadania, które z nowym entuzjazmem musi podjąć duszpasterstwo rodzin w Polsce – dodaje Krajowy Duszpasterz Rodzin.

Fragment Komunikatu z 375. ZP KEP
„Podczas Zebrania Plenarnego biskupi podjęli dyskusję nt. duszpasterstwa małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Podkreślono, że w procesie przygotowania narzeczonych do małżeństwa konieczne jest większe zaangażowanie duszpasterzy oraz doświadczonych małżonków w kształtowaniu postaw wiary wynikających z chrztu. Przypomniano zachętę papieża Franciszka, że „pierwsze lata małżeństwa są okresem niezmiernie istotnym i ważnym, (…) stąd wynika potrzeba towarzyszenia duszpasterskiego, które trwałoby po celebracji sakramentu” (Amoris laetitia, 223).

Wobec osób, które po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego żyją w nowym związku przypomniano, że nie są one wyłączone z Kościoła, ale są ciągle członkami żywego i mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa (por. Amoris laetitia, 243). Biskupi proszą o modlitwę w intencji małżonków i dzieci, których dotknął dramat rozpadu małżeństwa, a także do ofiarowania im należnego wsparcia. Pasterze Kościoła podkreślają, że wielką rolę w trosce o małżeństwa i rodziny odgrywają ruchy i stowarzyszenia, które mimo wszelkich trudności zabiegają o ukazywanie świętości i nierozerwalności więzów małżeńskich. Ważne są również diecezjalne i parafialne poradnie życia rodzinnego.

W trosce o wprowadzenie w życie zaleceń adhortacji Amoris laetitia kontynuowane są prace nad przygotowaniem wytycznych dotyczących duszpasterstwa małżeństw i rodzin, które uwzględnią warunki Kościoła katolickiego w Polsce”.