Spotkania Małżeńskie

Opublikowano: 24 marca 2017 r.

Spotkania Małżeńskie mają na celu odnawianie i odbudowywanie więzi małżeńskiej, pomoc małżonkom w coraz pełniejszym doświadczaniu sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty. Dialog w małżeństwie, rodzinie, z innymi ludźmi, a nade wszystko z Panem Bogiem rozumiany jest jako droga duchowa. Opisują ją zasady dialogu: bardziej słuchać niż mówić, rozumieć niż oceniać, dzielić się niż dyskutować, a nade wszystko – przebaczać.

Spotkania Małżeńskie prowadzą warsztatowe rekolekcje dla małżeństw, a także Wieczory dla Zakochanych i Rekolekcje dla Narzeczonych, które przygotowują do sakramentu małżeństwa. Uczestnikom rekolekcji małżeńskich proponowana jest dalsza formacja. Na rekolekcje małżeńskie mogą przyjeżdżać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie.

Ruch powstał w 1977/78 r. Założycielami są Irena i Jerzy Grzybowscy. Statut Ruchu został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską 15.08.2004 ad experimentum i ostatecznie na stałe 15.08.2009 r. Z Warszawy Spotkania Małżeńskie zostały przeniesione do innych miast, aktualnie rozwijają się w 28 diecezjach. Obecnie w rekolekcjach dla małżeństw uczestniczy w Polsce co roku ok. 1000-1200 nowych małżeństw i ok. 600 par przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Z Polski Spotkania Małżeńskie zostały przeniesione do kilkunastu krajów świata. Ruch ma swoją strukturę, prowadzi regularną formację animatorów. Logo Stowarzyszenia przedstawia płomień Ducha Świętego nad małżeńskimi obrączkami. Wizerunkiem Stowarzyszenia jest także Ikona Spotkań Małżeńskich.

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie” ul. Meander 23 m. 22 02-791 Warszawa tel. 22/64 96 614, Irena i Jerzy Grzybowscy tel. 791 317 100 Dorota i Waldemar Bednarscy tel. 695 853 621 Sekretariat 608 319 549 e-mail: sekretariat@spotkaniamalzenskie.pl; spotkmal@gmail.com www.spotkaniamalzenskie.pl