Wskazania Watykanu odnośnie ślubów z lefebrystami

Opublikowano: 12 kwietnia 2017 r.

Dyrektywy w sprawie ślubów z osobami należącymi do duszpasterstw kierowanych przez lefebrystów wydała, Papieska Komisja „Ecclesia Dei”, zajmująca się relacjami z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X. Dyrektywy zawarte są w liście skierowanym do biskupów zainteresowanych licencją dla sprawowania sakramentu małżeństwa, gdzie jedna ze stron należy do duszpasterstwa prowadzonego przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X.

W dokumencie podpisanym przez kard. Gerharda Ludwiga Müllera oraz abp. Guido Pozzo przypominano, że sytuacja Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X nadal nie jest uregulowana kanonicznie. Mimo to niedawno Ojciec Święty zezwolił, aby kapłani należący do tego instytutu mogli ważnie spowiadać wiernych. Podobnie Ojciec Święty na wniosek Kongregacji Nauki Wiary oraz Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” postanowił upoważnić ordynariuszy diecezjalnych do udzielenia licencji na sprawowanie sakramentu małżeństwa wiernych, którzy należą do duszpasterstwa prowadzonego przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X.

Wskazano, że wszędzie, gdzie jest to możliwe, delegacja ordynariusza powinna być udzielana kapłanowi danej diecezji (czy też kapłanowi, którego sytuacja prawna jest w pełni uregulowana), aby przyjął zgodę stron w obrzędzie sakramentu, który w liturgii sprzed reformy II Soboru Watykańskiego odbywa się na początku Mszy Świętej. Następnie Msza św. może być celebrowana przez kapłana Bractwa św. Piusa X.

Tam, gdzie to nie jest to możliwe, lub gdzie nie ma kapłana w diecezji, który mógłby przyjąć zgodę stron, ordynariusz może udzielić wprost odpowiednich uprawnień kapłanowi Bractwa, który będzie również sprawował Mszę św. ostrzegając go o obowiązku dostarczenia jak najszybciej do Kurii diecezjalnej dokumentacji celebracji Sakramentu.

Papieska Komisja „Ecclesia Dei” wyraża przekonanie, że również w ten sposób możliwe jest usunięcie trudności sumienia wiernych należących do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, a także wszelkich niepewności, co do ważności sakramentu małżeństwa. Ma nadzieję, że również w ten sposób można przyspieszyć drogę pełnego uregulowania statusu instytucjonalnego lefebrystów.

www.ekai.pl