Czy każde małżeństwo jest do uratowania? – konferencja na KUL

Opublikowano: 25 maja 2017 r.

„Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej. Czy każde trudne małżeństwo sakramentalne jest do uratowania?” – taki tytuł nosi zaplanowana na 7 czerwca na KUL konferencja naukowa. Organizatorami są: Katedra Duszpasterstwa Rodzin KUL, Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej KUL oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR.
PROGRAM:
14.00 – Otwarcie konferencji – Prorektor KUL, ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
14.10 – Wprowadzenie – Kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL, ks. dr hab. Jacek Goleń
14.20-16.00 – I sesja: PRZYSIĘGA MAŁŻEŃSKA ZOBOWIĄZANIEM MORALNYM
prowadzi: ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz
14.20-14.45 – Moralne konsekwencje przysięgi małżeńskiej
– ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
14.45-15.10 – Nauczanie Kościoła o stopniowalności prawa oraz okolicznościach łagodzących w kontekście adhortacji “Amoris laetitia”
– ks. prof. dr hab. Marian Machinek, UWM Olsztyn
15.10-15.35 – Dylematy moralne wierności małżeńskiej
– ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, UKSW Warszawa
15.35-16.00 – Dyskusja
16.00-16.30 – Przerwa
16.30-18.45 – II sesja: PRZYSIĘGA MAŁŻEŃSKA ZOBOWIĄZANIEM DUSZPASTERSKIM
prowadzi: dr Małgorzata Stanicka, UMCS Lublin (Sychar)
16.30-16.50 – Podmiotowe trudności z zachowaniem przysięgi małżeńskiej
– prof. dr hab. Stanisława Steuden, KUL
16.50-17.10 – Kryzys znaczenia przysięgi małżeńskiej, a zmiany w języku
– dr Alicja Zagrodzka, APS Warszawa (Sychar)
– Marzena Zięba (Sychar)
17.10-17.30 – Duszpasterstwo małżeństw pomocą w wypełnianiu zobowiązań małżeńskich
– ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, KUL
17.30-17.50 – Propozycje duszpasterskiego wsparcia i towarzyszenia małżonkom sakramentalnym po rozwodzie we wzroście w miłości do Boga i sakramentalnego współmałżonka
– Andrzej Szczepaniak (Sychar)
17.50-18.10 – Metody pomocy małżonkom we Wspólnocie Trudnych Małżeństw SYCHAR
– dr Beata Tęcza, WSEI Lublin (Sychar)
18.10 – 19.00 – Świadectwa członków WTM Sychar, dyskusja
19.00 – Zakończenie konferencji

MIEJSCE
Katolicki Uniwersytet Lubelski, gmach Collegium Joannis Pauli II, aula C – 1031.