I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny

Opublikowano: 31 maja 2017 r.

Pierwszy raz w Polsce i na taką skalę 19 i 20 czerwca w Gnieźnie spotkają się osoby zaangażowane w ruchy i wspólnoty małżeńskie oraz w duszpasterstwo rodzin, a także przedstawiciele instytucji wspierających rodzinę. Celem I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny jest pójście za zachętą papieża Franciszka i pomoc małżeństwom oraz rodzinom w odkryciu radości z ich powołania. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 600-lecia prymasostwa w Gnieźnie w dniach 19-20 czerwca br.

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej zapraszają do udziału w Forum duszpasterzy rodzin, doradców życia rodzinnego, ruchy i wspólnoty o charyzmacie rodzinnym, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz małżeństwa, rodziny i życia.

„Małżeństwo i rodzina są fundamentem życia i wiary, miejscem wychowania. Warto i trzeba ciągle z nowym zapałem podejmować ten temat. Poprzez adhortację „Amoris laetitia” oraz dwa synody o rodzinie zachęcał do tego papież Franciszek. Natomiast sytuacja demograficzna w naszym kraju i rosnący wskaźnik rozwodów wręcz przymuszają do czynnego zaangażowania w tę kwestię. W Kościele i w społeczeństwie potrzeba różnych form troski o małżeństwa i rodziny, ale też współpracy pomiędzy podmiotami i instytucjami. Dlatego serdecznie zapraszam do Gniezna przedstawicieli ruchów, wspólnot, a także fundacji i stowarzyszeń, których celem jest pomoc rodzinie oraz promocja tradycyjnych wartości” – zachęca bp Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP.

Ks. Przemysław Drąg Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin tak mówi o celach Forum: Chcemy odczytać przesłanie adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” i w warunkach współczesnego świata pomóc rodzinom cieszyć się prawdziwą miłością. Celem, który nam przyświeca, jest przygotowanie konkretnych programów oraz koordynacja na poziomie ogólnopolskim wszystkich działań i inicjatyw promujących małżeństwo, rodzinę oraz życie. Bardzo nam zależy na aktywnym uczestnictwie osób w dyskusjach panelowych, dzieleniu się doświadczeniem, wskazywaniu perspektywy rozwoju. Chcemy wspólnie wypracować program działań, które według zamysłu papieża Franciszka pozwolą uczynić z parafii centrum duszpasterstwa małżeństw i rodzin, miejsce spotkania dla wszystkich, którzy pragną odkryć piękno miłości. 

Natomiast ks. Franciszek Jabłoński kierujący Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej dodaje: Papież Franciszek zaprosił nas wszystkich do nowego spojrzenia na duszpasterstwo małżeństw i rodzin, które powinno być „zasadniczo misyjne, wychodzące, będące blisko ludzi” (AL 230). Do realizacji tego papieskiego wezwania zaproszone są wszystkie osoby zaangażowane w duszpasterstwo małżeństw i rodzin oraz w inne inicjatywy pomagające rodzinie spełniać jej funkcje w duchu wartości chrześcijańskich. Dlatego właśnie organizujemy I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny.

Pierwszy dzień – 19 czerwca – to m.in. wykłady: Nowoczesna polityka rodzinna Elżbiety Rafalskiej, Filozoficzno-antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny ks. prof. Tadeusza Guza, Teologia ciała Jana Pawła II – reminiscencje „Amoris laetitia”  ks. dr Przemysława Kwiatkowskiego oraz Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem kard. Kevina Josepha Farrell Prefekta Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Natomiast 20 czerwca kard. K. J. Farell wygłosi wykład pt. Zaangażowanie katolików świeckich w głoszenie Ewangelii rodziny – „Amoris laetitia”. Kontynuacją będą dyskusje panelowe w trzech obszarach:

  • przygotowania małżeństw, rodzin, księży do formacji osób w drodze do małżeństwa,
  • towarzyszenia małżeństwom i rodzinom na drodze wzrostu duchowego,
  • rozeznawania i towarzyszenia osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego i żyjącym w powtórnym związku.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz możliwość zgłoszenia udziału na stronie www.forummalzenstwairodziny.pl.