Jubileusz sakry biskupiej Jana Wątroby

Opublikowano: 22 maja 2017 r.

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP świętował 20 maja 17. rocznicę sakry biskupiej. Mszy św. w katedrze rzeszowskiej przewodniczył abp Stanisław Gądecki.

W koncelebrze uczestniczyli: bp Jan Wątroba, bp Edward Białogłowski oraz ponad 40 księży, a wśród nich kapelani Zakonu Rycerzy Kolumba z Polski, USA, Ukrainy i Litwy. Obecny był również bp Kazimierz Górny. W Eucharystii wzięli udział uczestnicy VII Polskiej Konwencji Rycerzy Kolumba.

Na początku homilii, w nawiązaniu do rocznicy konsekracji biskupiej Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, abp Gądecki przypomniał teksty m.in. „Konstytucji Apostolskich” z 4 wieku i Ojców Kościoła mówiące o godności i zadaniach biskupa. Kaznodzieja podkreślił, że biskup ma wypełniać polecenia Boga, a nie ludzi. Nie lekceważąc świeckich, ale darząc ich miłością, powinien rządzić podwładnymi, a nie podlegać ich władzy.

Kaznodzieja przypomniał również działalność Zakonu Rycerzy Kolumba związaną m.in. z akcjami charytatywnymi, wspieraniem powołań i obroną życia. Podkreślił, że Rycerze Kolumba ratując dusze innych najpierw powinni zatroszczyć się o własne. Zachęcał też do aktywności wobec niszczenia etosu chrześcijańskiego w świecie: „Zdajecie sobie sprawę z tego, że musicie przystąpić do duchowej walki, która szaleje dookoła was. Do wojny, która niszczy godność mężczyzn i kobiet”. Bronią, którą proponował Metropolita Poznański, jest działanie inspirowane czynami i słowami Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie homilii abp Gądecki powiedział: „W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia waszemu biskupowi Janowi. Niech powodzenie nie napełnia go pychą, niech przeciwności go nie niepokoją, uroki tego świata niech go nie pociągają, trudności nie doprowadzają do rozpaczy, a Ojciec Niebieski niech pozwoli mu radować się z duchowego postępu powierzonej mu owczarni”. Słowa życzeń skierował również do Rycerzy Kolumba.

Biskup nominat Jan Wątroba przyjął sakrę biskupią 20 maja 2000 r. w archikatedrze częstochowskiej. Miesiąc wcześniej, 20 kwietnia, ks. Jan Wątroba został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym w Częstochowie ze stolicą tytularną w Bisica. Głównym konsekratorem był metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak, a towarzyszyli mu: metropolita lubelski abp Józef Życiński i biskup pomocniczy częstochowski Antoni Długosz. Po 13 latach pracy w archidiecezji częstochowskiej, 14 czerwca 2013 r., papież Franciszek mianował biskupa Jan Wątrobę biskupem rzeszowskim. 19 lipca 2013 r. bp Wątroba przejął kanonicznie diecezję rzeszowską jako jej ordynariusz, a dzień później, 20 lipca 2013 r. odbył się ingres do katedry rzeszowskiej. W Konferencji Episkopatu Polski bp Jan Wątroba jest członkiem Komisji Duchowieństwa oraz przewodniczącym Rady ds. Rodziny.

Oprac. na podstawie www.ekai.pl