Ogólnopolskie spotkanie Duszpasterstwa Rodzin

Opublikowano: 22 maja 2017 r.

Towarzyszenie małżonkom w drodze do świętości, uzdrawiająca moc sakramentu pokuty i pojednania, a także historia obrony życia w Polsce i Duszpasterstwa Rodzin były głównymi tematami ogólnopolskiego spotkania diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego.

Prawie 100 osób ze środowiska duszpasterstwa rodzin, w tym przedstawiciele Rady ds. Rodziny, wzięli udział w dorocznym spotkaniu w Porszewicach w dniach 16-17 maja br. Podczas sesji poruszano tematykę przygotowania zawarcia do sakramentu małżeństwa, towarzyszenia małżeństwom na każdym etapie wspólnego życia oraz sytuacji osób żyjących w powtórnych związkach.

O tym, jak ważne jest zrozumienie istoty małżeństwa przez małżonków, mówił o. Ksawery Knotz OFMCap. Podkreślał, że w małżeństwie Chrystus przychodzi przez miłość ludzką, miłość małżonków. Bóg objawia się we więzi zaślubionych kobiety i mężczyzny. „W praktyce dnia codziennego przekłada się to na rozpoznanie, kiedy Chrystus przychodzi przez współmałżonka. Bóg objawia się bowiem w cechach miłości małżeńskiej: czułości, trosce, opiece, ofiarności, namiętności. Robi to również w swoim Słowie, dlatego ważne jest czytanie Pisma św. przez każdego z małżonków i dzielenie się z drugim tym, co Bóg zdziałał w jego życiu” – mówił o. Knotz. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że małżonkowie są małą wspólnotą w ramach Kościoła i mają być formowani jako wspólnota małżeńska, a nie jako kawaler i panna. „Celem Kościoła nie jest poprawa komunikacji między małżonkami, ale to, by coraz lepiej rozpoznawali Boga w swoim małżeństwie”.

Leczącą moc sakramentu pokuty i pojednania dla małżonków szczególnie w sytuacjach trudnych, kryzysowych podkreślał o. Jordan Śliwiński OFMCap. Mówił: „Błędna jest tendencja do tego, by spowiedź była podawana z coraz większym „znieczuleniem”. Sakrament pokuty nie jest i nie może być doświadczeniem przyjemnym, bo człowiek staje wobec prawdy o własnym grzechu. Kapłan w konfesjonale jest jednocześnie sędzią, lekarzem, nauczycielem. Ważne, by był przede wszystkim lekarzem – ikoną Chrystusa”. Ojciec Jordan tak określił proponowany przez papieża Franciszka schemat budowania oceny moralnej czynu: najpierw opis zachowania prowadzący do zrozumienia sytuacji człowieka, potem konfrontacja z normą i pouczenie, a na końcu pokuta. Jest on konsekwencją koncepcji Kościoła jako wspólnoty, która troszczy się o każdego, dba o niezgubienie nikogo z braci. Z tego wypływa też sposób reakcji na grzech – w pierwszej kolejności propozycja uzdrowienia, pewna solidarność z grzesznikiem i pomoc w dojrzewaniu do nawrócenia, a nie osąd i separowanie go.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć film pt. Gra o życie, czyli polska droga do prawnej ochrony życia od poczęcia. Obraz upamiętnienia świadków walki o nowe prawo w zakresie ochrony życia w latach 90. oraz wyjątkowość sytuacji, że Polska w warunkach demokracji przeszła od prawnej dopuszczalności zabijania dzieci nienarodzonych do ochrony życia.

Spotkania organizowane są co roku przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski i mają charakter szkoleniowy oraz informacyjny, są też okazją do integracji środowiska i wymiany dobrych praktyk na polu duszpasterstwa rodzin.