Kard. Dziwisz apeluje: Dbajmy o zdrowe rodziny!

Opublikowano: 5 czerwca 2017 r.

Kwestię obrony życia ludzkiego i rodziny, a także problem rozwodów poruszył kard. Stanisław Diwisz podczas homilii wygłoszonej na Mszy św. z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Kaliskiej oraz 20. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Kaliszu 3 czerwca.

Ks. Stanisław Dziwisz podkreślił, że 20 lat temu podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, nie mogło zabraknąć Kalisza, znanego z kultu św. Józefa. Jan Paweł II poruszył wtedy ważne dla Kościoła w Polsce sprawy obrony życia ludzkiego i rodziny. „Słowa te są do dziś aktualne i stanowią program pasterski kościoła w Polsce. Za Janem Pawłem głosimy, że tylko Bóg jest panem życia, a prawa stanowione przez parlamenty winny być odbiciem prawa naturalnego, obowiązującego wszystkich niezależnie od wyznania czy przekonań politycznych” – to powiedział Dziwisz.
Kardynał przypomniał słowa papieża: „miarą cywilizacji, uniwersalną, ponadczasową, obejmująca wszystkie kultury jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby miała nawet wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe”.
Dziwisz przytoczył także wypowiedź papieża o rodzinie – jak wielką jest wartością, jak ważna jest miłość, która wszystko znosi i we wszystkim pokłada nadzieję. „Papież uczył nas, że każda rodzina może zbudować taką miłość, ale pod warunkiem, kiedy małżonkowie są bezinteresowni, kochają się bezwarunkowo i na zawsze” – powiedział.
Kardynał podkreślił, że Kościół dostrzega, jak bardzo krucha jest dzisiaj polska rodzina, a rozwody stały się plagą współczesnego polskiego społeczeństwa. „Mówimy jasno – nikogo nie potępiamy, nie marginalizujemy, dla wszystkich jest miejsce we wspólnocie kościoła, także dla tych, którym się nie powiodło w najważniejszym projekcie życia” – stwierdził.
Na zakończenie kard. Dziwisz zaapelował, aby pomagać młodym ludziom, przygotowującym się do małżeństwa, bo przecież zdrowe rodziny są podstawą każdego zdrowego społeczeństwa.
www.ekai.pl