Ogólnopolskie spotkanie Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego

Opublikowano: 28 czerwca 2017 r.

Jak przebić się w mediach z dobrą wiadomością dotyczącą małżeństwa i rodziny, co zawierają programy wychowania do życia w rodzinie po reformie edukacji oraz jakie nowoczesne narzędzia pomagają w obserwacji i interpretacji objawów płodności – o tym m.in. rozmawiali diecezjalni doradcy życia rodzinnego z różnych części Polski podczas spotkania w Laskach pod Warszawą w dniach 22-25 czerwca br.
O kształcie szkolnego wychowania do życia w rodzinie po reformie edukacji mówiła dr hab. Urszula Dudziak, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zaprezentowane zostały wyniki badań akceptacji norm moralnych w dziedzinie płciowości u uczniów szkół średnich – najtrudniej przyjąć zakaz antykoncepcji i nierozerwalność małżeństwa, a najwięcej osób honoruje wierność małżeńską oraz zakaz zabijania dzieci nienarodzonych. Prelegentka przedstawiła założenia nowej podstawy programowej dla przedmiotu wychowania do życia w rodzinie oraz przykłady presji środowisk homoseksualnych i ideologii gender, a także działań deprawacyjnych w edukacji oraz przestrzeni publicznej (m.in. bajki propagujące homoseksualizm, akcentowanie ciała i pożądliwości w oderwaniu od miłości i odpowiedzialności, traktowanie antykoncepcji i środków wczesnoporonnych jako dobrodziejstwa).
O sytuacji na rynku medialnym w Polsce mówił Stefan Augustyn, wykładowca, szkoleniowiec, rzecznik prasowy DWUP. Coraz słabsza jest pozycja prasy, a lawinowo rośnie znaczenie Internetu, w tym szczególnie mediów społecznościowych. Omówione zostały zasady budowania komunikatów: prosto, zwięźle, z wykorzystaniem obrazu i małej ilości słów, w odwołaniu do korzyści odbiorcy i jego emocji – niezbędna jest znajomość adresata.
Zebrani mieli także możliwość zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami stosowanymi w rozpoznawaniu płodności. Przedstawiono projekt INER Cycle, który służy do prowadzenia obserwacji i interpretacji wskaźników płodności według prof. Rötzera oraz aplikację na telefon, która służy do notowania obserwacji wskaźników płodności w metodzie wielowskaźnikowej według dr Kramarek, a także projekt Promama, który pomaga prowadzić obserwacje w metodzie wielowskaźnikowej oraz w czasie ciąży.
Ważną częścią konferencji były nauki rekolekcyjne wygłoszone przez ks. Rafała Chruślińskiego z Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny w Łomiankach. Rekolekcjonista mówił o dynamice życia chrześcijańskiego w oparciu o książkę ks. Henryego Nouwena pt. „Życie umiłowanego”. Odnosząc się do bogatej sfery życia małżeńskiego i rodzinnego przypomniał, że osoba wierząca – podobnie jak Chrystus podczas ofiary Eucharystycznej – jest wzięta, pobłogosławiona, połamana i rozdana. Wzięta, czyli powołana do życia z miłości przez Boga – Stwórcę. Pobłogosławiona tzn. kochana taką, jaką jest, wypowiedziane jest nad nią dobre słowo Boga. Połamana – zraniona, boleśnie doświadczona rzeczywistością grzechu własnego i innych. Rozdana – dana innym, by nawzajem się ubogacać, by kochać w relacji, aby tworzyć wspólnotę, nie być samemu.
Spotkania diecezjalnych doradców życia rodzinnego odbywają się co roku w Laskach pod Warszawą. Organizowane są przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.