Przesłanie Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny – razem dla rodziny

Opublikowano: 14 lipca 2017 r.

Rodzina powinna zostać otoczona troską organów kościelnych, społecznych i państwowych w celu zapewnienia jej potrzebnej pomocy na płaszczyznach życia społecznego, ekonomicznego i duchowego – tak brzmi pierwszy z 10 postulatów wypracowanych podczas I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. W Gnieźnie w dniach 19-20 czerwca br. spotkało się ok. 150 osób zajmujących się rodzinom – przedstawicieli ruchów i wspólnot, fundacji i stowarzyszeń, duszpasterstwa rodzin. Owocem dwudniowych obrad jest „Przesłanie z Forum”, które trafiło do ludzi odpowiedzialnych za troskę o rodzinę, szczególnie w Kościele: do biskupów, rektorów wyższych seminariów duchownych, w których formowani są przyszli duszpasterze.

Treść Przesłania

Przesłanie I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny

I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny zostało zwołane jako odpowiedź na zachętę papieża Franciszka, aby odnowić głoszenie Ewangelii małżeństwa i rodziny. Chcemy razem, jako środowiska posługujące małżeństwom i rodzinom, odczytać wskazówki, jakich udzielił papież w adhortacji „Amoris laetitia”. Jesteśmy świadomi, że Ewangelia Chrystusa stawia na wolność i odpowiedzialność wyboru, który realizuje się także na drodze powołania małżeńskiego i rodzinnego.

Pierwsze ogólnopolskie spotkanie tak szerokiego gremium zajmującego się promowaniem wartości rodzinnych, ochrony życia i głoszeniem piękna małżeństwa i rodziny jest wydarzeniem bezprecedensowym. Choć służymy małżeństwu i rodzinie na różnych płaszczyznach, to stwierdzamy jednoznacznie, że są one największym dobrem ludzkości, które w żaden sposób nie może być zaniedbane czy niszczone. Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi za dwa synody biskupów poświęcone małżeństwu i rodzinie. Refleksja nad tą podstawową dla Kościoła i społeczeństwa wspólnotą pozwala zrozumieć, że każdy człowiek potrzebuje bliskości osób, które przez miłość nadadzą mu tożsamość, wprowadzą go w relacje z innymi ludźmi i pozwolą mu zrealizować jego powołanie.

Świadomi jesteśmy zagrożeń, które pojawiają się na horyzoncie polskich rodzin: skrajny indywidualizm, subiektywizm, ideologia gender, osłabienie więzi rodzinnych i społecznych, wzrost liczby rozwodów, samotność wielu dzieci i starszych, uzależnienia. Podczas I Forum chcieliśmy nie tyle przeprowadzić analizę tych zjawisk, co przedstawić pozytywną perspektywę działań i strategii na rzecz wzmocnienia więzi wewnątrzmałżeńskich i prowadzenia polityki przyjaznej małżeństwu i rodzinie. Stwierdzamy, że potrzebne jest budowanie strategii, które pozwolą odkryć, jak ważna jest solidarność społeczna, która opiera się na wzajemnej trosce o drugiego człowieka. Relacje między poszczególnymi generacjami muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu, szacunku do każdego człowieka. Uważamy, że konieczne jest oparcie tych działań na wartościach i kulturze chrześcijańskiej, które gwarantują szacunek dla każdej osoby i oferują jej możliwość pełnego rozwoju.
Polskie środowiska posługujące małżeństwom i rodzinom pragną wyrazić także wdzięczność wszystkim, którzy od ponad 50 lat w sposób systematyczny i zorganizowany głoszą Ewangelię małżeństwa i rodziny. Dziękujemy kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim za to zaangażowanie i poniesiony wysiłek. Dziękujemy wszystkim organizacjom, zgromadzeniom życia konsekrowanego, lekarzom i pielęgniarkom, stowarzyszeniom i fundacjom oraz kapłanom i doradcom życia rodzinnego za entuzjazm i przykład życia Ewangelią codziennie.

Zgromadzeni na I Krajowym Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny pragniemy przedstawić postulaty, które pomogą w działaniach i posłudze grup, stowarzyszeń, fundacji, duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz doradców życia rodzinnego.

POSTULATY

1. Rodzina powinna zostać otoczona troską organów kościelnych, społecznych i państwowych w celu zapewnienia jej potrzebnej pomocy na płaszczyznach życia społecznego, ekonomicznego i duchowego.

2. Potrzebne są działania, które będą promować małżeństwo i rodzinę jako środowisko naturalnego wzrostu, miejsce kształtowania tożsamości i odpowiedzialności za siebie i innych.

3. Konieczne jest przeprowadzenie kampanii na rzecz ograniczenia rozwodów, które niszczą relacje rodzinne i zostawiają piętno zwłaszcza na dzieciach i najbliższych krewnych.

4. Zapraszamy, aby w programach edukacyjnych, w szkołach, parafiach i kampaniach społecznych promować małżeństwo oparte na wierności, uczciwości i nierozerwalności. Konieczne jest prowadzenie profilaktyki na wszystkich poziomach życia społecznego, która pomoże zapobiegać pochopnym decyzjom o rozejściu się.

5. Rodzina wielodzietna to nie problem, ale szansa na lepszy rozwój. Chcemy promować radosne otwarcie się na dzieci w rodzinie i społeczeństwie.

6. Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowania i odkrywania wartości. Zachęcamy parafie, samorządy oraz organizacje pozarządowe do udzielania koniecznego wsparcia tak, aby rodzice nie byli osamotnieni w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Przypominamy, że wychowanie jest pierwszym i najważniejszym obowiązkiem rodziców, którym przynależy prawo edukacji dzieci według wartości przez nich wyznawanych.

7. Parafia to miejsce spotkania z Bogiem i ze wspólnotą. Zapraszamy kapłanów i małżeństwa oraz rodziny do współpracy na rzecz stworzenia w parafii miejsca przyjaznego rodzinie.

8. Pragniemy, aby małżeństwa i rodziny, które doświadczają kryzysu mogły znaleźć oparcie i potrzebną pomoc u dobrze przygotowanych specjalistów.

9. Konieczna jest stała formacja alumnów i kapłanów w dziedzinie duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

10. Małżeństwo i rodzina są nie tylko przedmiotem, ale także podmiotem głoszenia Ewangelii małżeństwa i rodziny. Chcemy zaprosić małżeństwa i rodziny, aby poprzez świadectwo swojego życia prowadzili innych do spotkania z Chrystusem.

Zapraszamy wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich organy samorządowe do podjęcia wysiłku na rzecz małżeństw i rodzin, które stanowią podstawową siłę społeczeństwa.

 

Organizatorzy i Uczestnicy
I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny