Terapia i rehabilitacja uzależnień – nabór na studia

Opublikowano: 10 lipca 2017 r.

Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie rozpoczęła nabór na trzysemestralne studia podyplomowe z profilaktyki i terapii uzależnień. Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.
Program zakłada przygotowanie osób do pracy z uzależnionymi i współuzależnionymi w charakterze specjalisty terapii uzależnień w systemie lecznictwa uzależnień. Poszerza również kwalifikacje osób zatrudnionych w punktach konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, w charakterze familiologa, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni zdrowia psychicznego, pracownika socjalnego, kuratora rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pracownika klubów i świetlic środowiskowych.
Więcej informacji na www.wspr.edu.pl.