O duszpasterstwie małżeństw i rodzin oraz inicjatywie „Zatrzymaj aborcję” na Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych

Opublikowano: 28 sierpnia 2017 r.

Sesja Rady Biskupów Diecezjalnych odbyła się na Jasnej Górze 25 sierpnia 2017 r., w wigilię Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Kwestia prawa do odpoczynku w niedzielę, duszpasterstwo małżeństw i rodzin, sprawa pomocy poszkodowanym w nawałnicach oraz sytuacja społeczno-polityczna w Polsce to niektóre z zagadnień poruszanych na Radzie Biskupów Diecezjalnych.
Abp Gądecki, podsumowując obrady, mówił o projekcie dokumentu „Wytycznych KEP dotyczących duszpasterstwa małżeństw i rodzin po adhortacji «Amotis laetitia»” – że ostateczny ich projekt, który uwzględnia uwagi i postulaty biskupów, powinien zostać zgłoszony do 15 września. Zapewnił, że w Wytycznych „zostanie potwierdzone tradycyjne nauczanie Kościoła o nierozerwalności małżeństwa i nie może być ono ani zanegowane, ani przekreślone”.

Fragmenty komunikatu:
„Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce kontynuują prace nad „Wytycznymi” odnośnie do duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Korzystając z dotychczasowych bogatych doświadczeń duszpasterskich oraz wierni nauczaniu Kościoła, w duchu adhortacji papieża Franciszka «Amoris Laetitia», pragną jak najskuteczniej odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania, przed jakimi stoją dziś małżeństwa i rodziny. Biskupi polscy kolejny raz wyrażają wdzięczność i uznanie dla wszystkich, którym na sercu leży dobro i świętość małżeństwa i rodziny.
Z wielką nadzieją na skuteczne doprowadzenie do pozytywnego końca, biskupi diecezjalni przyjmują kolejną inicjatywę społeczną mającą na celu prawną ochronę życia dzieci poczętych. Podpisy pod tym projektem obywatelskim będą zbierane przez wolontariuszy”.

Wigilia Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 25 sierpnia 2017 r.

www.ekai.pl