Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

Opublikowano: 21 sierpnia 2017 r.

„Chrystus na Was liczy. Na Wasz kobiecy wkład w dzieło ewangelizacji tutaj, na tej ziemi” – mówił kard. Stanisław Ryłko do zebranych na piekarskim wzgórzu pątniczek. Kard. Stanisław Ryłko 20 sierpnia przewodniczył Eucharystii sprawowanej na piekarskim wzgórzu podczas pielgrzymki stanowej kobiet i dziewcząt do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W homilii zachęcał pątniczki, aby brały przykład z Maryi i ją naśladowały.
„Jej przesłanie nie zmienia się od czasów Kany Galilejskiej, gdy powiedziała do sług: Wszystko cokolwiek wam mój Syn powie – czyńcie. Te słowa Maryja kieruje dzisiaj do nas wszystkich” – mówił kaznodzieja.
Hierarcha podkreślił, że w sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej jesteśmy zawierzeni przez Jezusa Maryi. „Tutaj słyszymy słowa Jezusa: «Oto Matka Twoja» skierowane do każdej i każdego z nas. Tutaj Chrystus mówi do nas dzisiaj: zaufaj Maryi, słuchaj Jej, pozwól się Jej prowadzić w życiu” – mówił kard. Ryłko.
Kaznodzieja zachęcał pątniczki do tego, aby niosły Chrystusa tak jak Maryja. Cytując papieża Franciszka mówił, że Maryja staje się „gwiazdą przewodnią myśli ewangelizacyjnej wszystkich czasów”. „Kiedy Kościół szuka Chrystusa zawsze puka do drzwi domu Matki i mówi: „Pokaż nam Chrystusa” – powiedział do zebranych na piekarskim wzgórzu.
Kaznodzieja zauważył, że wiele kobiet towarzyszyło Jezusowi w jego nauczycielskiej działalności. „Maryja przypomina nam dzisiaj, iż Chrystus bardzo liczy na wasz, kobiecy wkład w dzieło ewangelizacji, tutaj, na tej ziemi (…). Zwłaszcza jako żony, jako matki, jesteście najważniejszymi świadkami Ewangelii dla waszych mężów, dla waszych dzieci” – mówił. „Maryja jest szczytowym punktem i prawzorem godności kobiety. Ona jest niewiastą, która zwycięża” – dodał.
Kaznodzieja wezwał także zebrane kobiety do obrony życia na każdym jego etapie, gdyż to właśnie „kobieta przez dar macierzyństwa, jak nikt inny doświadcza wielkiej jego tajemnicy”.

Kard. Ryłko jest Archiprezbiterem i administratorem papieskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Pochodzi z archidiecezji krakowskiej. Święceń prezbiteratu udzielił mu kard. Karol Wojtyła, który później, już jako papież, udzielił mu święceń biskupich. Kardynał Ryłko był w Piekarach ministrantem, natomiast jako pielgrzym przybył do Piekar po raz pierwszy.

Podczas pielgrzymki słowo pasterskie, które tradycyjnie jest wygłaszane przez biskupów śląskich na piekarskim wzgórzu, skierował do zebranych abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki poruszył takie kwestie jak wolna niedziela, troska o rodzinę oraz śląski etos pracy. W tym kontekście wybrzmiał apel poruszający m.in. kwestię ograniczenia handlu w niedzielę. Mówiąc o wolnej niedzieli abp Skworc nawiązał do tego, że temat ten powraca w Piekarach „jak bumerang” od 50 lat. – To wołanie kolejnych biskupów katowickich, przypominających, że „niedziela jest Boża i nasza” – mówił metropolita katowicki.
„Nie możemy się doczekać debaty sejmowej i odpowiedniej ustawy w sprawie inicjatywy obywatelskiej NSZZ „Solidarność” o ograniczeniu handlu w niedziele. Panią Minister kierującą Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosimy o więcej empatii wobec kobiet, których symbolem są te z nich, które w niedziele zmuszane są do obsługi kas w supermarketach” – usłyszeli zebrani na piekarskim wzgórzu. „Nawet w nazwie ministerstwa słowo «Rodzina» poprzedza słowo «Praca». I taki jest właściwy porządek rzeczy! Rodzina potrzebuje nie tylko pomocy finansowej – programu «500+», ale także czasu dla siebie. Potrzebuje programu «Niedziela+»!” dodał stanowczo.
Hierarcha powiedział także, że „niepodejmowanie sprawy ograniczenia handlu w niedziele pokazuje, że lekceważone jest stanowisko ZZ „Solidarność” i głos Kościoła, całej Konferencji Episkopatu Polski”, która wielokrotnie dawała jasne sygnały o poparciu społecznego „starania ograniczenie handlu w niedziele”.
Metropolita katowicki poruszając zagadnienie rodziny podkreślił, że ostateczny kształt świętowania świąt i niedziel w rodzinie zależy od żon i matek.
Mówiąc o wychowaniu, które „od zawsze było pierwszą troską kobiet” zauważył, że dzisiaj wiele kobiet przeżywa dramaty i zastanawia się jak wychowywać, żeby przekazywać wartości chrześcijańskie. Zwrócił tutaj uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą świat wirtualny. Podkreślił, że konieczne jest „roztropne i odpowiedzialne wychowywanie do korzystania z nowoczesnych technologii, uczenie umiejętności wyboru”. „Nie chodzi o to, by walczyć z Internetem, ale o to, by uczyć odpowiedzialnie z niego korzystać. To zadanie domu i szkoły!” – apelował metropolita katowicki.
Na zakończenie abp Skworc podziękował wszystkim za podtrzymywanie śląskiego etosu pracy. „Źródłem dobrobytu rodziny jest praca i roztropne gospodarowanie wypracowanymi środkami. Etos pracy w naszym regionie jest mocny – nikogo nie trzeba o tym przekonywać” – mówił. Równocześnie zachęcił pątniczki do praktykowania cnoty umiarkowania, które uwalnia „od presji zakupów pod wpływem reklamy, od nadmiernej konsumpcji oraz prowadzi do unikania zadłużenia”.
Na podst. www.ekai.pl