Biskup Wątroba: trzeba się włączać w obronę życia

Opublikowano: 5 września 2017 r.

Z modlitwą w obronie życia nienarodzonych oraz z zawierzeniem w trudnych czasach niepokoju i zamętu 2 września przybyła na Jasną Górę I Ogólnopolska Pielgrzymka Przedstawicieli Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja to dziewięciomiesięczna modlitwa w intencji życia zagrożonego w łonie matki. Inicjatywa zrodziła się 30 lat temu w paulińskim kościele św. Ducha w Warszawie. Dla Polaków jest to także forma osobistego wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu.

„Duchowa Adopcja to również modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji i pomoc kobietom po zabójstwie dziecka” wyjaśnia paulin o. Stanisław Jarosz. „Opracowana została modlitwa, kroki wiodące ku wyzwoleniu z poczucia winy po aborcji. To zrobiły kobiety, które dzięki lekarstwu duchowemu wyszły z poczucia winy, z oskarżania. To ratuje, to uzdrawia, bo to Jezus leczy te rany syndromu poaborcyjnego”.

Wiesława Kowalska animator modlitwy Duchowej Adopcji podkreślała, że dziś obrona życia dotyczy już nie tylko zabijania w łonie matki, ale także dzieci zabijanych poprzez in vitro, na których dokonuje się eksperymentów medycznych, niszczonych poprzez środki chemiczne czy antykoncepcyjne. „Każdy z nas może uratować choćby jedno życie. Każdy może zostać duchową matką czy duchowym ojcem” przypomniała animatorka. Dodała, że Duchowa Adopcja jest także „skuteczną formą pomocy w otwarciu na życie zwłaszcza przez młodych i wspaniałym sposobem wymodlenia potomstwa”.

Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Rodziny wzywał do dalszej wielkiej mobilizacji w obronie życia: „Ciągle słyszymy o wysiłkach ludzi i całych instytucji, by tzw. «prawo do aborcji» zaliczyć do podstawowych praw człowieka – mówi bp Jan Wątroba. – Tym bardziej trzeba naszej ciągłej mobilizacji w obronie wszystkich poczętych dzieci”.
Jak podkreśla rzeszowski ordynariusz, ta mobilizacja konieczna jest zwłaszcza teraz, gdy ruszyła zbiórka podpisów pod popieranym przez episkopat obywatelskim projektem „Zatrzymaj aborcję”, zakazującym zabijania z powodów eugenicznych. Będzie ona trwała przez trzy miesiące.
Przewodniczący Rady ds. Rodziny podkreślał, że „podpisy same się nie zbiorą” a trzeba ich zebrać przynajmniej sto tysięcy, „ale naszą ambicją jest zebrać ich o wiele więcej (…). Trzeba więc naszego zaangażowania w zmianę tej nieludzkiej ustawy, która pozwala, w świetle prawa, na trzy wyjątki zabijania dziecka. Potrzeba wolontariuszy, którzy także w miejscach publicznych, również przed kościołami, będą te podpisy zbierali” mówił bp Wątroba.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na indywidualnym modlitewnym zobowiązaniu podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy. Osoba podejmująca modlitwę odmawia jedną dowolnie wybraną tajemnicę Różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Można dołączyć dodatkowe postanowienia: czytanie Pisma Świętego, adorację Najświętszego Sakramentu, Komunię św., praktyki ascetyczne, a także konkretną pomoc osobom potrzebującym. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.
Duchowa adopcja dziecka poczętego może być podjęta w dowolnym czasie, również prywatnie w domu, ale zwyczajowo w uroczystej formule zapoczątkowuje się ją w uroczystość Zwiastowania Pańskiego lub inne święto Matki Bożej.
Inicjatorami powstania w Polsce duchowej adopcji byli świeccy skupieni we wspólnocie „Straż Pokoleń” przy paulińskim kościele Świętego Ducha w Warszawie, skąd co roku wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W tym kościele, 2 lutego 1987 r. zostały złożone pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Paulini roznieśli modlitwę za dzieci poczęte na cały świat, w tym do USA, na Słowację, do Chorwacji a dziś już także do Azji, Australii, na Alaskę czy do Afryki. Modlitwa została przetłumaczona na kilkadziesiąt różnych języków w tym np. na malgaski czy tamilski.
Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego posiada swój statut, z precyzyjnie opracowanym programem działania, dotyczącym obrony życia i rodziny. Program jest konsekwentnie realizowany przez animatorów. Realizują oni założenia Apostolatu Fatimskiego, w którym zrodziła się modlitwa, promując ją i organizując przyrzeczenia w terminach sprzyjających jak najliczniejszej frekwencji wiernych, wykorzystując: święta parafialne, kościelne, rekolekcje adwentowe, wielkopostne oraz pielgrzymki.
Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji znajduje się na Jasnej Górze. Jego zadaniem jest m.in. organizowanie przyrzeczeń Duchowej Adopcji dla licznie przybywających do sanktuarium pielgrzymów z kraju i zagranicy.

Źródło: KAI