Bp Mazur podczas Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin: obojętność to choroba naszych czasów

Opublikowano: 26 września 2017 r.

Potrzebna jest wielka modlitwa w rodzinie i za rodziny, o ochronę życia nienarodzonych, trzeźwość w rodzinie – apelował na Jasnej Górze bp Jerzy Mazur. Biskup ełcki przewodniczył Mszy św. na jasnogórskim szczycie na zakończenie dwudniowej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin, która odbyła się w dniach 23-24 września. Tegoroczna pielgrzymka była XXXIII, w dorocznej modlitwie bierze udział ok. 5 tys. osób. Do spotkania przed tronem Matki Bożej Częstochowskiej zaproszone są małżeństwa, całe rodziny, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i wszyscy, którym bliskie są sprawy małżeństwa, rodziny i życia.
Przed niedzielną Mszą św. słowa powitania do zebranych skierował o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. Mówił: „Ukochani małżonkowie będąc na tej pielgrzymce, patrząc w oblicze Matki Bożej, prosimy, spójrzcie na wasz pierścionek zaręczynowy czy obrączkę i wspomnijcie ten dzień powołania do świętości w małżeństwie. W czasie tej pielgrzymki trzeba nam bardzo dziękować za powołanie do świętości w małżeństwie. To dar i tajemnica, jak mówił św. Jan Paweł II w odniesieniu do kapłaństwa, ale też trzeba to mówić w odniesieniu do małżeństwa. Dar i tajemnica, czy zdążacie do świętości w małżeństwie, w rodzinie. Niech odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, wasz pobyt tu na Jasnej Górze, spojrzenie w oblicze Matki Bożej odnowią w was godność i miłość, godność bycia małżonkiem, mężem i żoną, miłość do Boga i drugiego człowieka. I módlmy się nawzajem za siebie, aby ta pielgrzymka przynosiła błogosławione owce w waszych rodzinach, parafiach i diecezjach, gdzie posługujecie”.

W homilii bp Mazur zdiagnozował, że największą chorobą naszych czasów jest obojętność, która prowadzi do zwyrodnień i kryzysów w obszarze życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego. Zachęcał, by świadectwem przezwyciężenia obojętności stały się: włączenie w wielką modlitwę wpisaną w inicjatywę „Różaniec do granic”, w obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję” i obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę oraz propagowanie trzeźwości i abstynencji w naszym narodzie.
„Jesteśmy tutaj, by odzyskać radość z wiary i entuzjazm w przekazywaniu wiary” – mówił bp Mazur. Kaznodzieja zauważył, że żyjemy w bardzo szczególnym okresie dziejów, obserwujemy, jak w rodzinach słabnie wiara i zanika modlitwa, jesteśmy świadkami, jak wielu ludzi ochrzczonych opanowała obojętność, która prowadzi do odrzucenia Boga, przykazań i Ewangelii, Kościoła i łask płynących z sakramentów.
„Obojętność jest prawdziwym złem naszych czasów, choroba, która dotyka wielu ludzi” – ocenił ordynariusz ełcki. „Jesteśmy świadkami ataku na małżeństwo i rodzinę” – mówił, wskazując na „plagę rozpadu małżeństw, rozwiązłość, rozłąkę spowodowaną wyjazdami za pracą, lekceważenie podjętych zobowiązań małżeńskich i rodzinnych, poszukiwanie tego, co użyteczne i natychmiastowe”.
Zdaniem kaznodziei wśród skutków obojętności należy upatrywać życia w związkach niesakramentalnych, kultu pieniądza, stawiania na alkohol, narkotyki czy seks, obojętności prowadzącej do zabijania nienarodzonych oraz do życia w nienawiści i zakłamaniu, wybiórczego traktowania przykazań, braku poszanowania dla niedzieli jako Dnia Pańskiego, kiedy to wielu „zamiast na Mszę św. udaje się na bazar”.
Hierarcha podkreślił, że widać symptomy tego, że żyjemy w czasach, kiedy Szatan „rzuca Bogu straszne i ostateczne wyzwanie. Chce powstania anty-stworzenia, które ludzie uznaliby za lepsze od tego, które wyszło z ręki Boga. Dlatego uderza w fundament Stworzenia, jakim jest życie i rodzina. Dlatego dąży się do uznania aborcji za prawo człowieka, dąży się do zrównania związków homoseksualnych z małżeństwami” – wyjaśniał bp Mazur. „Wobec tych zagrożeń, nie traćmy jednak nadziei” – wołał kaznodzieja. Stwierdził, że odnowa idzie przez rodzinę, która żyje Eucharystią, słucha Słowa Bożego, nim żyje i je głosi.
Kaznodzieja apelował do rodziców, by domy stawały się miejscem ewangelizacji: „To wy, jako rodzice jesteście pierwszymi misjonarzami dla swoich dzieci” – tłumaczył duchowny i zachęcał, by rodzice spotykając się sami z miłością Chrystusa, dzielili się pięknem tego spotkania z dziećmi, sąsiadami, współpracownikami, ludźmi pogubionymi, tymi, którzy Chrystusa nie znają. Bp Mazur zapraszał małżonków, by włączali się w „zryw misyjny Kościoła”. Przypomniał także, że ojciec i matka są zobowiązani do „dawania Boga” swoim dzieciom, a głoszenie Dobrej Nowiny i wzywanie do nawrócenia są „odpowiedzią na wszystkie zagrożenia wolności ludzkiej, wszystkie problemy, wszystkie ataki i manipulacje”.
Hierarcha wezwał rodziny do regularnej modlitwy. Wskazał zwłaszcza potrzebę modlitwy za młode pokolenie: „Prośmy Maryję, abyśmy mogli odrzucić obojętność i pomagajmy innym w jej odrzuceniu” – prosił hierarcha. Zachęcał, by świadectwem tego odrzucenia stały się także: włączenie w wielką modlitwę wpisaną w inicjatywę „Różaniec do granic”, w obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję” zakazujący aborcji eugenicznej i obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, propagowanie trzeźwości i abstynencji w naszym narodzie, nasza gotowość życia Ewangelią i głoszenia Ewangelii.
Bp Mazur podziękował tym , którzy tworzą dobro dla naszych rodzin, a „takim dobrem jest program „Rodzina 500+” i inne programy. Wypraszajmy im dar odwagi, przeciwstawiania się złu i temu, co do zła prowadzi. Jakże potrzebna jest wielka modlitwa w intencji życia, małżeństw i rodzin naszej Ojczyzny, aby były Bogiem silne i stawały się domowymi kościołami. Jakże bardzo potrzebna jest modlitwa w intencji powołań z waszych rodzin do małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego” – wołał na zakończenie homilii ordynariusz ełcki.

Bp Jerzy Mazur homilia

Mszę św. koncelebrował bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady do spraw Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski oraz bp Romuald Kamiński, koadiutor diecezji warszawsko-praskiej.
Podczas Mszy świętej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego, a także zawierzenie małżeństw i rodzin Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski.
W ramach pielgrzymki odbyły się również: Msza św. w sobotę, 23 września przed Cudownym Obrazem Matki Bożej pod przewodnictwem bp Jana Wątroby, przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP, spotkanie poświęcone wychowaniu dzieci i młodzieży, koncert i świadectwo zespołu Moja Rodzina, Droga Krzyżowa na jasnogórskich Wałach oraz Apel Jasnogórski.
Pielgrzymka organizowana jest przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski.
Na podst. www.ekai.pl