Obradowała Rada ds. Rodziny KEP oraz Duszpasterstwo Rodzin

Opublikowano: 29 września 2017 r.

„Trzeba trzymać się prawdy, nie można jej zniekształcić” – mówił bp Jan Wątroba podczas spotkania Rady ds. Rodziny KEP, odnosząc się do wskazań dla duszpasterstwa rodzin w kwestii nierozerwalności małżeństwa.
Rada ds. Rodziny obradowała w Częstochowie 23 września br. Biskupi oraz konsultanci świeccy zajęli się projektem dokumentu Episkopatu Polski pt. „Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dla kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich na temat głoszenia Ewangelii rodziny w duszpasterstwie małżeństw i rodzin”. Ma on być pomocą dla księży i osób zajmujących się małżeństwem i rodziną w nowym spojrzeniu na tę rzeczywistość, jakie w adhortacji posynodalnej „Amoris laetitia” zawarł papież Franciszek. Treści „Wytycznych” dotyczą trzech obszarów: przygotowania do sakramentu małżeństwa, towarzyszenia małżonkom oraz pomocy osobom, które po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego żyją w powtórnych związkach. Zebrani wskazali, że ważna jest pozytywna, dająca nadzieję wymowa dokumentu, że należy pokreślić aspekt towarzyszenia i integrowania. Celem dokumentu nie jest jedynie omówienie teologiczne podjętych zagadnień, ale określenie konkretnych duszpasterskich wskazań.
Podsumowane zostało również I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny, które miało miejsce w Gnieźnie w dniach 19-20 czerwca br. Wydarzenie skupiło ok. 150 osób – liderów grup, wspólnot, organizacji i stowarzyszeń służących i pomagających rodzinie. Uczestnicy zwracali uwagę na walor tak szerokiego kręgu merytorycznie zaangażowanych osób i w ogromnej większości reprezentacji ludzi świeckich. Okazało się, że bardzo potrzebna jest taka przestrzeń spotkania. Inicjatywa będzie kontynuowana, kolejne Forum odbędzie się w innej części Polski.
Przedstawiciele Rady uczestniczyli następnie w tzw. jesiennej sesji duszpasterstwa rodzin, która rokrocznie gromadzi diecezjalnych duszpasterzy rodzin oraz diecezjalnych doradców życia rodzinnego.
Profilaktyka kryzysów małżeńskich i rozwodów, program i możliwość uczestnictwa oraz materiały przygotowujące do IX Światowego Spotkania Rodzin z papieżem Franciszkiem w Dublinie w sierpniu 2018 r., kalendarium wydarzeń duszpasterstwa rodzin na 2018 r. – m. in. te tematy były przedmiotem obrad. Podkreślano, że pierwszym rodzajem pomocy dla małżeństw w kryzysie jest modlitwa. Misjonarze Świętej Rodziny propagują duchowe wspieranie małżeństw, zachęcając do złożenia przyrzeczenia modlitwy przez 3 miesiące za konkretne małżeństwo. Bardzo ważnym aspektem są uregulowania prawne, dzięki którym można pomóc osobom zamierzającym się rozwieść. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje rozpowszechnić instytucję mediatora, trwają prace nad ustawą o zawodzie mediatora. Najskuteczniejsza jednak jest profilaktyka – zapobieganie konfliktom i kryzysom i szybkie reagowanie, gdy się pojawiają – to zadanie dla poradnictwa rodzinnego. Rozwija się ono także dzięki współpracy z samorządami. Przykładem może być Wrocław, gdzie w ciągu 10 lat powstało 22 poradnie, w których pomoc znalazło 65 tys. mieszkańców. Prowadzącym placówki jest duszpasterstwo rodzin, natomiast finansującym – miasto. Podczas spotkania propagowano również akcję „Zatrzymaj aborcję”, mającą na celu złożenie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy przewidującego wykreślenie przesłanki eugenicznej do dokonania aborcji.