Piesza Pielgrzymka Mężczyzn u św. Józefa w Kaliszu

Opublikowano: 1 września 2017 r.

Piesza Pielgrzymka Mężczyzn z Jasnej Góry do Kalisza dotarła 30 sierpnia do św. Józefa. Mszy św. w kaliskiej bazylice przewodniczył bp Łukasz Buzun.
Przybyłych pielgrzymów i ich rodziny w imieniu kustosza Sanktuarium św. Józefa powitał ks. Piotr Machała. „Wybraliście św. Józefa jako wzór życia pełnego wiary w Boga i troski o te najwyższe wartości, wśród których są miłość małżeńska i pełne radości odpowiedzialne ojcostwo. Tutaj w sanktuarium stajecie przed patronem, a św. Józef nigdy nie pozostawia naszych modlitw niewysłuchanych. Spójrzcie na niego z głęboką wiarą i za jego wstawiennictwem oddajcie siebie i swoje rodziny dobremu Bogu” – powiedział wikariusz kaliskiej bazyliki.
W homilii bp Łukasz Buzun stwierdził, że we współczesnym świecie człowiek może uzależnić się od niewiary, którą może przejąć od innych osób.
Wskazywał na św. Józefa, który powinien być wzorem dla mężczyzn. „Św. Józef jest obrazem człowieka przyszłości. On ukazuje, jaka jest droga człowieka do zbawienia. Św. Józef to człowiek pełen zaufania wobec Boga. Na tej drodze ufności wobec Boga zachował wierność wobec Matki Bożej w trudnych sytuacjach. Dlatego wpatrujmy się w św. Józefa i tak jako on starajmy się dążyć do świętości” – mówił kaznodzieja.
Zachęcał pielgrzymów, aby swoje życie zawierzyli Świętej Rodzinie. „Św. Józef zawsze poruszał się z Matką Bożą i Panem Jezusem. Tak samo i my pielgrzymujemy z całymi rodzinami do Świętej Rodziny, której centrum jest Chrystus” – podkreślał biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.
Już po raz trzeci mężczyźni pielgrzymowali od Maryi z Jasnej Góry do św. Józefa w Kaliszu. Wychodzących z Częstochowy pątników w dniu 26 sierpnia pobłogosławił biskup kaliski Edward Janiak.
45 mężczyzn, w tym 8 chłopców, przez pięć dni pielgrzymowało od Maryi do św. Józefa pod opieką ks. Łukasza Kadzińskiego. W tym roku w grupie pielgrzymów byli mężczyźni z Białegostoku, Lublina, Wielunia, Warszawy i okolic. Na ostatni etap do pątników dołączyły żony z dziećmi.
„Historia pielgrzymki jest związana ze ślubem, który jeden z ojców złożył prosząc o kolejne dziecko, o syna i obiecał św. Józefowi pieszą pielgrzymkę z grupą przyjaciół. Tak zrodziła się trzy lata temu pierwsza pielgrzymka, która liczyła wtedy tylko 13 osób. I tak dzieło rozwija się, a wspiera nas w tym abp Andrzej Dzięga, który poparł tę inicjatywę jako miejsce formacji mężczyzn” – powiedział KAI ks. Łukasz Kadziński.
Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum z Niepokalanowa.
www.ekai.pl