Kurs poradnictwa rodzinnego dla Polonii

Opublikowano: 24 października 2017 r.

Polska Misja Katolicka we Francji i Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na kurs poradnictwa rodzinnego „Pomagam sobie – Pomagam innym”.
Kurs adresowany jest do małżonków, absolwentów szkół średnich i studiów wyższych, osób, które chcą pomagać innym i chcą dowiedzieć się czegoś więcej o pomaganiu i wsparciu ludzi życiowo zagubionych. Zadaniem kursu jest przygotowanie specjalistów do pracy w poradniach parafialnych, prowadzenia katechezy przedmałżeńskiej i poradnictwa metod rozpoznawania płodności.
Termin pierwszego zjazdu: 3-5 listopada 2017 r. (rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 16.00).
Miejsce szkolenia i zakwaterowanie: Maison de la Mission Catholique Polonaise 31, rue d’Hugny, 77260 La Ferté sous Jouarre.
Informacje i zapisy w parafiach polskich oraz w biurze Polskiej Misji Katolickiej; tel. 01 55 35 32 23; e-mail: pmk.france@gmail.com.