Nowe siły w duszpasterstwie rodzin

Opublikowano: 23 października 2017 r.

Powołani w ostatnim roku diecezjalni duszpasterze rodzin oraz diecezjalni doradcy życia rodzinnego z Krakowa, Legnicy, Świdnicy, Olsztyna, Siedlec i Częstochowy spotkali się 20 października br. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin zaprosił nowych duszpasterzy i doradców, by w ogólnopolskiej skali przyjrzeć się strukturom i zadaniom Duszpasterstwa Rodzin. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się i wymiany spostrzeżeń na temat funkcjonowania duszpasterstwa rodzin w poszczególnych diecezjach. Podnoszono kwestie jakości współpracy między księżmi a świeckimi w zakresie pomocy małżeństwom i rodzinom, profesjonalizmu osób zaangażowanych w duszpasterstwo i poradnictwo, a także konieczności troski o dobre przygotowanie narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa. „Z jednej strony ważne jest, by powstawały centra pomocy rodzinie – poradnie specjalistyczne, gdzie oferowana będzie nie tylko opieka doradcy, pedagoga czy psychologa, ale też terapeuty czy prawnika. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że towarzyszenie małżonkom powinno się przede wszystkim odbywać w parafiach, w miejscach ich zamieszkania, tam, gdzie jest Kościół lokalny, który współtworzą” – mówił jeden z uczestników.
Zgromadzeni na spotkaniu księża i doradcy mieli okazję zwiedzić budynek Sekretariatu KEP, w tym zobaczyć salę plenarną, w której odbywają się obrady Konferencji Episkopatu Polski.