Abp Gądecki: projekt „Zatrzymaj aborcję” powinien być natychmiast zrealizowany

Opublikowano: 14 grudnia 2017 r.

„Wyrażam nadzieję, że władze państwowe bez zbędnej zwłoki podejmą działania, mające na celu realizację zawartego w projekcie «Zatrzymaj aborcję» postulatu wyeliminowania z polskiego porządku prawnego możliwości pozbawienia życia nienarodzonego dziecka, u którego podejrzewane jest występowanie choroby lub niepełnosprawności” – mówił abp Stanisław Gądecki w Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu.

Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski „usunięcie przesłanki eugenicznej pozwalającej na uśmiercenie dziecka w okresie prenatalnym będzie ważnym krokiem w kierunku zagwarantowania pełnej ochrony życia”.

Abp Gądecki odniósł się do kwestii obrony życia poczętego w Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu 12 grudnia. „Nadszedł czas na wyrażenie wdzięczności Bogu za to niezwykłe miejsce zaangażowane w sprawę krzewienia cywilizacji życia” – mówił metropolita poznański w sanktuarium obchodzącym pięciolecie istnienia.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przekonywał, że szlachetna inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj aborcję” uświadamia, iż aborcyjne przepisy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, dyskryminują dzieci poczęte, u których zachodzi podejrzenie choroby lub ryzyko niepełnosprawności.

„Drugą konkretną inicjatywą jest wniosek złożony przez posła Bartłomieja Wróblewskiego w imieniu 107 posłów dnia 27 października, o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej, zawartej w ustawie antyaborcyjnej z 1993 roku. We wniosku poseł pyta o to, czy możliwość przerywania ciąży ze względu na chorobę dziecka jest zgodna z kilkoma artykułami Konstytucji RP” – mówił abp Gądecki.

„Dziękuję inicjatorom jednego i drugiego przedsięwzięcia. Dziękuję wszystkim, którzy się z tym działaniem solidaryzują i liczę na ducha sprawiedliwości naszego państwa” – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Metropolita poznański rozważał w homilii scenę Zwiastowania Pańskiego.

Zdaniem metropolity poznańskiego „scena Zwiastowania Pańskiego zwraca naszą uwagę na kwestię życia poczętego pod sercem matki. Na to, że podobnie jak Jezus, także każde dziecko jeszcze nienarodzone już jest człowiekiem. W tej scenie Jezus utożsamia się z najmniejszymi”.

Przewodniczący KEP zauważył, że obrona życia od poczęcia nie wynika jedynie z przekonań teologów, ale jest przede wszystkim doświadczeniem nauki. Przypomniał zdanie Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim wyrażone w oświadczeniu w kwestii obrony życia nienarodzonego.

„Współczesna biologia, szczególnie genetyka, nie pozostawia wątpliwości co do człowieczeństwa ludzkiego embrionu. Podobnie czyni medycyna, korzystająca z metod leczenia dziecka w łonie matki oraz metod diagnozowania, ukazujących dziecko jeszcze przed narodzeniem. Ma ono w każdej komórce swojego organizmu własny, ludzki program genetyczny (rozwoju, wyglądu, cech osobowości, predyspozycji do niektórych chorób)” – cytował zdanie Rady abp Gądecki.

Treść homilii tutaj.