Konferencja naukowa „Humanae Vitae – w trosce o życie ludzkie”

Opublikowano: 17 maja 2018 r.

W dniu 26 maja 2018 r. odbędzie się Konferencja naukowa „Humanae Vitae – w trosce o życie ludzkie”.
Konferencja zorganizowana jest z okazji 50 rocznicy ogłoszenia encykliki Humanae vitae i 25-lecia
działalności Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny (INER – Polska).
Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Aula Roberta Schumana (budynek
nr 21), przy ul. Wóycickiego 1/3.
Zapisy i program konferencji dostępne są na stronie: www.iner.pl

plakat

program