Od 40 lat Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie uczy małżeństwa zasad dialogu

Opublikowano: 3 września 2018 r.
„Aby naprawdę spotkać się ze sobą i z Bogiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić; bardziej dzielić się niż dyskutować; bardziej rozumieć niż oceniać; a nade wszystko przebaczać” – te zasady dialogu zostały wypracowane przez Irenę i Jerzego Grzybowskich – założycieli Spotkań Małżeńskich. Stowarzyszenie prowadzi rekolekcje dla małżeństw, które opierają się na tych założeniach dialogu. W wielu parafiach w Polsce i na świecie prowadzone są przez Stowarzyszenie „Wieczory dla Zakochanych”, które przygotowują narzeczonych do małżeństwa.

Od ponad 40 lat międzynarodowe stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie prowadzi warsztatowe rekolekcje dla małżeństw, które służą pogłębieniu, a często odbudowaniu więzi małżeńskiej. Dla setek małżeństw mają charakter „ostatniej deski ratunku” przed rozwodem. Opracowane w Stowarzyszeniu „zasady dialogu”, oparcie wszystkich form pracy na świadectwie codziennego życia oraz podstawach psychologii komunikacji, uczyniło Spotkania Małżeńskie czytelną drogą miłości zarówno dla małżeństw wierzących i praktykujących, jak i tych, którym do Kościoła „nie po drodze”. Rekolekcje są otwarte także dla związków nieformalnych. Spotkania Małżeńskie prowadzą także przygotowanie do sakramentu małżeństwa w warsztatowej formie o nazwie „Wieczory dla Zakochanych” i w formie skróconej jako „Rekolekcje dla Narzeczonych”. Stowarzyszenie prowadzi również rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie. Oddzielny program proponujemy kapłanom, alumnom seminariów duchownych i osobom życia konsekrowanego. Rozpoznają oni wartość dialogu we wspólnotach zakonnych i w więzi z ludźmi, wśród których żyją i pracują, a przede wszystkim w więzi z Bogiem.

Dialog, jaki został opracowany w Spotkaniach Małżeńskich traktowany jest jako styl życia, sposób bycia. Uczestnicy wszystkich form pracy są inspirowani do trwania w takim dialogu po uczestniczeniu w podstawowych programach. W ten sposób są zapraszani na drogę do świętości.

– Okazuje się, że można popatrzeć na swoje małżeństwo inaczej niż poprzez utarte schematy. Można być razem, a nie obok siebie. Można przezwyciężyć kryzys, który zdaje się być równią pochyłą do rozwodu. To nie propaganda sukcesu naszych rekolekcji. To podsumowanie świadectw tysięcy małżeństw, które uczestniczyły w tych warsztatach rekolekcyjnych. Ale dialog, który proponujemy jest także drogą do uzdrawiania współczesnego społeczeństwa, które wydaje się być w wyraźnym kryzysie – zauważają twórcy Spotkań Małżeńskich, Irena i Jerzy Grzybowscy.

O.Mirosław Pilśniak OP, krajowy doradca duchowy Stowarzyszenia, dodaje: Spotkania Małżeńskie wybijają kapłana z tradycyjnego sposobu pojmowania roli pasterza w Kościele, zmieniają sposób pojmowania roli kapłana wobec wiernych. Kapłan, dzięki doświadczeniu dialogu w Spotkaniach Małżeńskich pragnie być pasterzem przez towarzyszenie. Uczy się szacunku dla powołania małżeńskiego i nieco lepiej rozumie problemy małżeństw.

Rozwijane od 40 lat programy wpisują się w przesłania zarówno adhortacji Familiaris Consortio, jak i Amoris Laetitia. Są ich praktyczną realizacją. Wspólną cechą wszystkich zajęć prowadzonych przez Spotkania Małżeńskie, a zarazem główną wartością jest praca własna uczestników w parach. Do tej pracy są inspirowani przez odpowiednio do tego przygotowane małżeństwa i kapłana.

Spotkania Małżeńskie zostały założone w Polsce w roku 1977/78. W 2004 r. statut Stowarzyszenia został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską ad experimentum, a w 2009 r. na stałe. Z Polski Spotkania Małżeńskie zostały przeniesione do innych krajów, szczególnie Europy Wschodniej, a w ostatnich latach także do Europy Zachodniej i USA, gdzie aktualnie rozwijają się głównie wśród polonii, jednakże docelowo  przewidziany jest ich rozwój w całym Kościele lokalnym.

Stowarzyszenie, co roku prowadzi w Polsce ok. 100 warsztatów rekolekcyjnych dla coraz to nowych małżeństw i ok. 60 serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych. W krajach poza Polską prowadzonych jest, co roku ok. 50 warsztatów rekolekcyjnych dla małżeństw i ok. 30 serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych.

W dniach 14-16 września 2018 r. odbędzie się w Konstancinie k. Warszawy, w Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów, ul. Leśna 15, Międzynarodowy Zjazd Liderów Ośrodków Diecezjalnych i Liderów Ośrodków Krajowych Spotkań Małżeńskich. Zjazd zgromadzi ok. 160 liderów – małżeństw i kapłanów z 27 Ośrodków Spotkań Małżeńskich w Polsce oraz z 25 poza Polską. Spodziewany jest także przyjazd przedstawicieli Spotkań Małżeńskich obrządku grekokatolickiego. Uczestniczyć też będą Liderzy Spotkań Małżeńskich Cerkwi Prawosławnej – odrębnej gałęzi Ruchu Spotkań Małżeńskich.

Zjazd ma charakter roboczy. Jego celem jest odnowienie i pogłębienie przez liderów Spotkań Małżeńskich duchowości, charyzmatu i misji w Ośrodkach, za które są odpowiedzialni, a w ślad za tym rozwijania umiejętności realizacji programów prowadzonych w ramach Stowarzyszenia. Swoją obecność w niedzielę 16 września potwierdził  kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie

www.duszpasterstworodzin.pl