STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM

Opublikowano: 25 września 2018 r.

INSTYTUT STUDIÓW NAD RODZINĄ  im. Abp. Kazimierza Majdańskiego

zaprasza do STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM,

pod patronatem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

 

 Podejmując coraz bardziej aktualne wskazania, jakie zostawił nam wielki Przyjaciel i Orędownik Rodzin św. Jan Paweł II, korzystając z doświadczeń współczesnych apostołów rodziny w naszej Ojczyźnie, wsłuchując się w zaproszenia Ojca Świętego Franciszka do towarzyszenia małżonkom w realizacji ich powołania, zapraszamy do STUDIUM, które pragnie odpowiedzieć na wezwanie Ojca Świętego:

  • jak troszczyć się dziś o wspieranie małżonków,
  • jak im pomagać w przezwyciężeniu stojących przed nimi zagrożeń,
  • jak towarzyszyć im w ich roli wychowawczej,
  • jak utwierdzać stabilność jedności małżeńskiej (por. AL 52).

Celem studium jest umożliwienie zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych umiejętności do towarzyszenia małżeństwom w ich aktualnych uwarunkowaniach.

Studium adresowane jest do osób świeckich i duchownych już zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i towarzyszenie małżonkom.

Zajęcia będą miały formę wykładową oraz warsztatową i będą odbywały się raz w miesiącu w piątki i soboty, obejmując w module podstawowym 120 godzin.

Informacje organizacyjne i program