Dr Paweł Wosicki odznaczony medalem papieskim

Opublikowano: 14 listopada 2018 r.

Papież Franciszek przyznał medal „Pro Ecclesia et Pontifice” dr Pawłowi Wosickiemu, działaczowi pro-life, prezesowi Fundacji „Głos dla Życia” i założycielowi Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” przyznawany jest osobom świeckim w dowód uznania wybitnych dzieł i znaczące zasługi „dla Kościoła i Papieża”. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 13 listopada w Sali Pompejańskiej rezydencji arcybiskupa poznańskiego. Medale wręczył odznaczonym abp Stanisław Gądecki podczas spotkania z rektorami wyższych uczelni Poznania i Wielkopolski.

Dr Paweł Wosicki od wielu lat jest zaangażowany w działalność na rzecz obrony życia ludzkiego od chwili poczęcia. Uczestniczy w projektach samorządowych dotyczących rodziny oraz w szeregu programów wspierających rodzinę, szczególnie wielodzietną. Jest założycielem i wieloletnim (25 lat) prezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, która zrzeszając kilkadziesiąt organizacji służących życiu i rodzinie, bierze aktywny udział w życiu społeczno-politycznym zabiegając o prawo do życia dla każdego oraz politykę pro- rodzinną.

Jest również prezesem Fundacji „Głos dla Życia” i redaktorem naczelnym oraz wydawcą Magazynu Służby Życiu i Rodzinie „Głos dla Życia”, a także członkiem-założycielem Związku Rodzin Dużych 3+.

W swojej działalności stawia na współpracę z Kościołem i Biskupami, co wyraża się również przez to, że jest członkiem Zespołu ds. Rodziny przy Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski.

Medal otrzymał też historyk prof. Tomasz Jasiński, wybitny mediewista, profesor historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego badania koncentrują się wokół mediewistyki i źródłoznawstwa, a zwłaszcza dziejów historiografii średniowiecznej, rocznikarstwa i dyplomatyki. Prof. Jasiński jest członkiem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim.

www.glosdlazycia.pl