Konferencja „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny” (Warszawa, 21 listopada 2018 r.)

Opublikowano: 6 listopada 2018 r.

Tegoroczna konferencja będzie miała inny charakter niż dotychczasowe. „Chcemy, aby przy okazji tego wydarzenia doszło do spotkania i merytorycznej dyskusji różnych interesariuszy, zarówno tych, którzy zajmują się ochroną dzieci, jak i organizacji przedsiębiorców, organizacji zajmujących się ochroną prywatności, i wreszcie przedstawicieli administracji. Ochrona dzieci wymaga wspólnych działań wielu stron” – przekonują organizatorzy wydarzenia.

Celem konferencji „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny” jest pokazanie skali i konsekwencji konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce oraz zainicjowanie debaty środowisk opiniotwórczych o możliwych rozwiązaniach, które przyczynią się do istotnego ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi.

Środków zaradczych organizatorzy chcą szukać w trzech obszarach:

  • Zapobieganie – edukacja rodziców i nauczycieli oraz wykorzystanie rozwiązań technologicznych,
  • Ochrona – rola przepisów oraz samoregulacji przedsiębiorców,
  • Diagnostyka i pomoc – wsparcie dla osób dotkniętych problemem nałogowego oglądania pornografii.

W konferencji wezmą udział wybitni eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe, środowisko akademickie, system edukacji, administrację i biznes, a także lekarze i terapeuci. Ze swoimi prezentacjami wystąpią m.in.:

  • Dr hab. Mateusz Gola, psycholog, neurokognitywista, który wraz ze współpracownikami, prowadzi m.in. badania dotyczące wpływu konsumpcji pornografii na mózg. Jest też autorem licznych publikacji na temat problematycznego korzystania z treści pornograficznych. Swoją działalność naukową realizuje w Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Dr Gola wygłosi wystąpienie pt. „Co wiemy o uzależnieniu od pornografii oraz o tym, w jaki sposób korzystają z niej dzieci i młodzież”.
  • Dr Bogdan Stelmach, lekarz, specjalista w zakresie seksuologii, który posiada szerokie doświadczenie terapeutyczne, zdobyte w pracy z wieloma pacjentami uzależnionymi od pornografii. Temat wystąpienia dr. Stelmacha to „Uzależnienie od pornografii – wyzwania terapeutyczne”.
  • John Carr, członek Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie w Wielkiej Brytanii, doradca brytyjskiego rządu. Jest on jedną z najbardziej zaangażowanych osób we wprowadzanie zmian systemowych w Wielkiej Brytanii, których celem jest ograniczenie dostępu dzieci do pornografii. John Carr wygłosi wystąpienie pt. „Brytyjskie doświadczenia w ograniczaniu dostępu dzieci do pornografii”.

Wydarzenie jest kontynuacją cyklu międzynarodowych konferencji, które Stowarzyszenie Twoja Sprawa zorganizowało w 2013 i 2015 r.

Konferencja „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny” odbędzie się 21 listopada 2018 roku w godzinach 9:00 – 16:00 w Hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

www.opornografii.pl