Wspólnota Emmanuel

Opublikowano: 9 listopada 2018 r.

„… i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

Małżeństwo jest sakramentalnym znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. To podstawowe powołanie chrześcijan.

Dlaczego do Wspólnoty Emmanuel należą oboje małżonkowie?

Ponieważ Wspólnota Emmanuel ma wzmacniać a nie rozrywać wspólnotę małżeńską.

Czy małżeństwa we Wspólnocie Emmanuel są tak święte, że nie przeżywają trudności i kryzysów?

Przeżywają, ale szukając pomocy Emmanuela i wsparcia braci i sióstr we wspólnocie mają większe szanse wyjść z nich umocnione.

Czy koniecznie trzeba być we Wspólnocie Emmanuel, żeby wspólnie w małżeństwie przeżywać wiarę w Boga?

Nie trzeba, ale to zdecydowanie pomaga.

 

Adres do korespondencji:

Sekretariat Wspólnoty Emmanuel  ul. Barska 2, 02-315 Warszawa