Program roczny Duszpasterstwa Rodzin pod hasłem "Towarzyszenie małżeństwom w mocy Ducha Świętego"

Opublikowano: 20 grudnia 2018 r.

„Towarzyszenie małżeństwom w mocy Ducha Świętego” to hasło programu rocznego Duszpasterstwa Rodzin.

„Nowy rok pracy duszpasterskiej chcemy poświęcić w sposób szczególny zagadnieniom dotyczącym towarzyszeniu małżeństwu i rodzinie w codziennej pracy duszpasterskiej. Jest to niejako nawiązanie do hasła obecnego roku duszpasterskiego, z uwzględnieniem wymiaru pracy Duszpasterstwa Rodzin i odpowiedź na naglące potrzeby, jakie dostrzegamy na co dzień spotykając się z małżeństwami i rodzinami.” – mówi ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

Program roczny pracy Duszpasterstwa Rodzin będzie podejmował następujące tematy:

1. Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa jako katechumenat – narzeczeni w drodze na spotkanie z Chrystusem i ze sobą (por. AL 207).

2. Systematyczna katechizacja małżeństw i rodzin skupiona wokół sakramentu chrztu świętego, komunii świętej i bierzmowania.

3. Podkreślenie obecności i działania Ducha Świętego w sakramencie małżeństwa podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w parafiach oraz podczas formacji stałej doradców życia rodzinnego. Zwrócenie uwagi na towarzyszenie w pierwszych latach życia małżeńskiego (zwłaszcza podczas wizyty duszpasterskiej prosimy o podjęcie rozmowy na temat kondycji konkretnego małżeństwa i rodziny).

4. Zwrócenie uwagi małżeństw i rodzin na konieczność zaangażowania się w misję Kościoła poprzez udział w życiu wspólnot, zwłaszcza wspólnot parafialnych.

5. Zachęta rodziców do prowadzenia rozmów z dziećmi na tematy religijne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dary Ducha Świętego.