Ratujrodzine.pl – portal dla małżeństw z problemami

Opublikowano: 10 grudnia 2018 r.

Fundacja Mamy i Taty uruchomiła platformę internetową, której celem jest pomoc małżeństwom w kryzysie. Znalazły się tam praktyczne narzędzia, umożliwiające znalezienie specjalisty w danym mieście. Oficjalne uruchomienie strony miało miejsce 2 stycznia 2018 r. Data jest nieprzypadkowa – jak pokazują badania decyzja o rozwodzie często zapada po Nowym Roku.

Na stronie Ratujrodzine.pl znalazła się interaktywna baza 1000 psychologów zajmujących się problemami małżeńskimi. Jej celem jest ułatwienie dostępu do tego typu pomocy w różnych częściach kraju. Na platformie umieszczono również informacje o przyczynach rozwodów, a także recepty na szczęśliwy związek. Jest ona skierowana jest nie tylko do par w kryzysie, ale także do wszystkich małżeństw, które na co dzień napotykają na różnego rodzaju trudności.

Narasta fala rozwodów
Wskaźnik rozwodów rośnie – w miastach rozpada się 4 na 10 małżeństw. Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Mamy i Taty wykazały, że około jedna trzecia rozwiedzionych małżonków ma poczucie, że przy wykazaniu dobrej woli i chęci wysłuchania partnera lub pójścia na terapię można było uratować małżeństwo. Co więcej, 28% osób będących tuż po rozwodzie żałuje takiego wyboru.

„Każdego dnia otrzymujemy telefony i maile od ludzi, którzy dzielą się swoimi historiami i mówią jak można ratować rodzinę. Dlatego zrodził się w Fundacji Mamy i Taty pomysł stworzenia prostej
w obsłudze i użytecznej bazy, tak aby osoby w całej Polsce miały ułatwiony kontakt ze specjalistami rodzinnymi. Chcemy, żeby ta strona była pierwszym krokiem w budowaniu profesjonalnego serwisu profilaktyczno-pomocowego” – mówi Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty.

Zdecydowana większość respondentów zapytana o preferowaną formę wsparcia w kryzysie wymieniła terapie małżeńskie (77%) i mediacje (76%). Wyniki badań pokazują również, że działania  o charakterze edukacyjnym mają dużo więcej zwolenników niż rozwiązania prawne. Nowy portal dla małżeństw ma przyczynić się do popularyzacji różnych form pomocy oferowanych przez psychologa, o których pary często nie wiedzą, bądź też nie mają świadomości, gdzie ich szukać.

Wkrótce na stronie znajdą się również artykuły dotyczące budowania życia rodzinnego, udanej komunikacji małżeńskiej czy radzenia sobie z nieporozumieniami, a baza będzie poszerzana o kolejnych specjalistów.

Miłość na całe życie
Jak pokazał raport „Rozwody – geneza i skutki” przygotowany przez Fundację Mamy i Taty zdecydowana większość ankietowanych postrzega zjawisko rosnącej liczby rozwodów jako negatywne społecznie. Jest on określany jako porażka przez 71% respondentów. Ponad trzy czwarte badanych jest zdania, że państwo powinno wspierać rodziny, aby zmniejszyć liczbę rozpadów małżeństw. Szacunek, umiejętność rozmowy (też o trudnych sprawach) oraz miłość były wymieniane jako trzy główne składniki recepty na udany związek małżeński. Jednocześnie kobiety silniej podkreślały wagę elementów związanych z komunikacją między mężem i żoną, natomiast mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali na miłość, aspekt fizyczny związku, posiadanie dzieci i wspólnej pasji. Co najważniejsze, aż 88% Polaków wciąż wierzy w miłość na całe życie.

Fundacja Mamy i Taty – założona w 2012r., przedmiotem jej działalności jest przede wszystkim działalność na rzecz poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, obrony praw konsumenta oraz inspirowanie i realizowanie inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny i małżeństwa. Fundacja znana jest z kampanii w mediach mainstreamowych, min. Rozwód-przemyśl to!, Nie odkładaj macierzyństwa, Fajnie być tatą!

Raport Fundacji Mamy i Taty, pt. „Rozwody – geneza i skutki” został przygotowany w oparciu o badania seniorskiego butiku badawczego Maison & Partners. Celem badań była diagnoza postrzegania rozwodów przez społeczeństwo. Przeprowadzono je na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków 18+ (metoda CAWI na panelu badawczym Ariadna w ramach cotygodniowego sondażu Detektor Opinii-badanie typu omnibus). W celu zrozumienia doświadczeń, emocji, symboli związanych z rozwodem i zdiagnozowania powodów i konsekwencji rozwodów przeprowadzono również pogłębione wywiady z rozwiedzionymi i dorosłymi dziećmi osób po rozwodzie.

www.ratujrodzine.pl