Na Ukrainie trwa rok modlitw o jedność, świętość i nierozerwalność rodzin - rozmowa KODR z biskupem Jackiem Pylem

Opublikowano: 1 lutego 2019 r.

Beata Choroszewska (KODR): Księże Biskupie, rok 2019 na Ukrainie jest Rokiem Świętości Małżeństwa i Rodziny. Co było powodem podjęcia takiej inicjatywy?

Bp Jacek Pyl: – Podczas komunistycznego reżimu na Ukrainie, to dzięki rodzinie przetrwała wiara chrześcijańska Gdy nie było księdza w parafii, ludzie sami zbierali się w rodzinie i modlili. Obecnie na skutek trudnej sytuacji na Ukrainie rodziny tutejsze przeżywają kryzys. Jest wiele rodzin rozbitych. Przyczyny tego są różne: polityczne, ekonomiczne, religijne i społeczne.  Wojna we wschodniej części Ukrainy.  Niełatwe życie na co dzień: wysokie ceny za produkty spożywcze, bezrobocie. Wielu młodych ludzi wyjechało do Polski, Rosji, czy do innych krajów zachodniej Europy w poszukiwaniu pracy, inna część walczy na wschodzie, broniąc Ukrainy.

W ostatnich latach zauważa się intensyfikacje polityki gender, która bezpośrednio uderza w rodzinę. Stad też nasza inicjatywa, aby ten 2019 rok poświecić modlitwie za świętość małżeństw i rodzin. Propozycja wyszła z komisji liturgicznej Konferencji Ep. UA , która ułożyła nową litanie do świętych par małżeńskich, do świętych matek i ojców oraz obrońców wartości chrześcijańskich w małżeństwie i rodzinie. W wersji ukraińskiej, rosyjskiej i polskiej ta litania została zatwierdzona przez Konferencje Episkopatu Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie 7 marca 2018 r. we Lwowie.

KODR: Jakie inicjatywy są zaplanowane na ten rok przez Komisję Duszpasterstwa Rodzin Konferencji Episkopatu Ukrainy w związku z Rokiem Świętości Małżeństwa i Rodziny?

– Uroczyste rozpoczęcie Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny odbyło się 30  grudnia 2018 r.  w  Święto Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W ten dzień na Mszach Świętych był we wszystkich kościołach czytany list  Biskupów Rzymskokatolickiego Kościoła na Ukrainie  wraz z obrzędem wyznania wiary i odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Aby ten rok łaski przyniósł obfite owoce dla naszych rodzin i dla całego Kościoła na Ukrainie, zaprosiliśmy wszystkich do aktywnego udziału w inicjatywach duszpasterskich, które będą miały miejsce w tym czasie. A oto te najważniejsze:

  1. Peregrynacja ikony Świętej Rodziny. Nasze rodziny odwiedzi Święta Rodzina w tym widzialnym znaku. Duszpasterze mają zadbać, aby każda wspólnota parafialna zorganizowała u siebie peregrynację Ikony Świętej Rodziny, od rodziny do rodziny, od domu do domu, od wspólnoty do wspólnoty. Najpierw Ikona będzie w kościele, gdzie zostanie poświęcona przez proboszcza. Potem z kościoła parafialnego Ikonę Świętej Rodziny przyjmą rodziny do swoich domów. Zachęciliśmy wszystkich, aby gromadzili się wokół niej całą rodziną na czytaniu Bożego Słowa i na modlitwę. Można zaprosić sąsiadów i znajomych do wspólnej modlitwy. Być może dla wielu z nich będzie to pierwsze spotkanie i wspaniała okazja, aby usłyszeć Słowo Ewangelii. Jeśli inne rodziny chrześcijańskie, zwłaszcza prawosławni bracia i siostry, zechcą przyłączyć się do peregrynacji i wziąć świętą Ikonę do swoich domów, należy stworzyć im taką możliwość.
  2. Dni skupienia dla rodzin w parafiach i dekanatach. W tym roku w parafiach (lub dekanatach) będą organizowane dni skupienia dla rodzin i wszystkich tych, którzy im służą. Program dnia może zawierać katechezę na rodzinne tematy (np. wychowanie, relacje, wzajemne przebaczenie), pracę w grupach, rozważanie i podzielenie się Słowem Bożym, adorację Najświętszego Sakramentu, sakrament Pokuty i Pojednania, a przede wszystkim dobrze przygotowaną Eucharystię, która ma byc sercem naszych spotkań. Jeśli to możliwe, każdy taki dzień zakończy się radosną agapą.
  3. Ogólnoukraiński Kongres Rodzin, który odbędzie się w dniach 20 – 22 września 2019 r.
  4. Możliwość uzyskania odpustu z okazji tego Świętego Roku.

Są następujące możliwości uzyskania odpustu w tym Świętym Roku:

– udział w uroczystym rozpoczęciu Roku świętości małżeństwa i rodziny,

– pielgrzymka do niektórych kościołów (wyznaczonych w każdej diecezji przez diecezjalnego biskupa),

– duchowa adopcja poczętego dziecka,

– jedna część Różańca za małżeństwa lub rodziny przeżywające kryzys,

– ofiarowanie swoich cierpień w intencji małżeństw lub rodzin w kryzysie,

– wspólne czytanie Pisma Świętego w rodzinie,

– udział w marszu za rzecz życia i rodziny, udział (chociaż jednego dnia) w ogólno-ukraińskim kongresie Rodzin w Winnicy i Szargorodzie,

– udział w głównych uroczystościach w każdej diecezji, udział w uroczystym zakończeniu Roku Rodziny.

KODR: Wspomniał Ksiądz biskup o Ogólnoukraińskim Kongresie Rodzin. Jak przedstawia się plan tego spotkania?

Ogólnoukraiński Kongres Rodzin odbędzie się w dniach 20 – 22 września w Winnicy i Szargorodzie (w obwodzie winnickim). Będzie to wielka manifestacja rodzinnej wspólnoty, jej piękna, jedności i miłości. Kongres rozpocznie się w Szargorodzie Drogą Krzyżową, w intencjach pojednania w małżeństwach i rodzinach. Następnego dnia, Kongres będzie kontynuowany w Winnicy, gdzie zostanie zrealizowany odrębny program dla dorosłych, pełen wspaniałych wystąpień znanych mówców, a także program dla dzieci oraz młodzieży. Na trzeci dzień, 22 września, zgromadzimy się razem na niedzielnej Eucharystii,
aby doświadczyć jedności i mocy Ludu Bożego – Kościoła. Eucharystia będzie poprzedzona godziną świadectw naszych rodzin. Potrzebujemy być razem, słuchać się nawzajem i razem słuchać Boga, napełniając się Jego miłością i mądrością.

KODR: Papież Franciszek w swoich wypowiedziach o przygotowaniu do małżeństwa podkreśla potrzebę katechumenatu narzeczonych. W jaki sposób taki katechumenat realizowany jest na Ukrainie?

W każdej parafii są prowadzone katechezy przedmałżeńskie w ramach przygotowania dalszego i bliższego. W wielu parafiach są organizowane weekendowe kursy przedmałżeńskie.

KODR: Czego ksiądz biskup chciałby życzyć naszym czytelnikom?

– Niech Święta Rodzina z Nazaretu towarzyszy nam w naszej pielgrzymce wiary. Niech uczy nas postaw miłości i służby. Niech Maryja, Matka czystej miłości, i Józef, opiekun Odkupiciela, ogarną nas swoją nieustanną rodzicielską opieką. Szczęść Boże!

 

***

Bp Jacek Pyl – biskup pomocniczy diecezji odesko-symferopolskiej. 23 listopada 2012 Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji odesko-symferopolskiej,
ze stolicą tytularną Nova Sinna. Sakry udzielił mu 5 stycznia 2013 biskup Bronisław Bernacki. Ksiądz biskup w swoim herbie umieścił krzyż oblacki z napisem OMI i Maryja Niepokalana oraz napis „Pauperes evengeli-zantur” (Głosić ewangelię ubogim). Pole pracy duszpasterskiej obejmuje głównie Krym, a siedzibą jest kaplica pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Symferopolu.

 

Litania do obrońców świętości, jedności i nierozerwalności małżeństwa zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie 7 marca 2018 r. we Lwowie: