Spotkanie szkoleniowe dla Animatorów Duchowej Adopcji, 2 marca 2019 r., Warszawa

Opublikowano: 25 lutego 2019 r.

W odpowiedzi na niepokojące wiadomości o liberalizacji przepisów dotyczących aborcji, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, podjął inicjatywę rozpowszechnienia informacji o Dziele Duchowej Adopcji, jako jeden z wymiarów ochrony dziecka poczętego znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie – mówi ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin – Projekt ten ma nie tylko charakter informacyjny, ale przede wszystkim duszpasterski. Pragniemy, aby w projekcie uczestniczyli wszyscy dotychczasowi koordynatorzy tego dzieła. Zaprosiliśmy do współpracy o. Stanisława Jarosza, Krajowego Moderatora Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz inne osoby związane z tym dziełem.

Dzięki zaangażowaniu pani Katarzyny Pazdan, autorki książki „Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji” oraz pani Małgorzaty Bartas-Witan, redaktor Polskiego Radia, została udostępniona strona internetowa www.duchowaadopcja.pl

Na stronie poza ogólnymi informacjami, można odnaleźć pomoce duszpasterskie, m. in.: instrukcje dla parafii jak przeprowadzić nabożeństwo duchowej adopcji, pomoce dydaktyczne dla katechetów, w tym konspekty do przeprowadzenia lekcji religii, wskazówki dla rodziców jak rozmawiać z dziećmi o duchowej adopcji dziecka poczętego oraz informacje dla wspólnot, w jaki sposób dzieło duchowej adopcji wpleść w program formacyjny.

Poza stroną internetową, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przygotuje również animatorów duchowej adopcji, którzy będą nośnikami informacji o dziele duchowej adopcji dziecka poczętego w parafii, szkole, we wspólnotach religijnych.

Animatorzy Dzieła Duchowej Adopcji, przeszkoleni przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, będą mogli pomóc w parafii przygotować nabożeństwo duchowej adopcji, przeprowadzić lekcję religii w szkole. Będą również odpowiednio przygotowani do rozmów na temat duchowej adopcji z dziećmi oraz krzewienia informacji o tym dziele we wspólnotach religijnych.

Szkolenie dla Animatorów Duchowej Adopcji odbędzie się dnia 2 marca 2019 r. w klasztorze Ojców Paulinów w Warszawie przy ul. Długiej 3, wejście od furty klasztornej.

Program szkolenia przedstawia się następująco:

09:30 – 11:00 – Przedstawienie idei Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z elementami historii i założeń doktrynalnych
11:00 – 12:00 – Msza święta
12:00 – 13:00 – Wymiar duszpasterski Duchowej Adopcji w przestrzeni parafii
13:00 – 13:30 – Poczęstunek i budowanie relacji międzyśrodowiskowych
13:30 – 14:30 – DA jako metoda formacji młodzieży: katecheza / przygotowanie do bierzmowania (m.in. przedstawienie aplikacji Powerbank for Life)
14:30 – 15:30 – Duchowa Adopcja – modlitwa dla dzieci i rodzin (m. in. Przedstawienie książki i aplikacji Mali Pomocnicy Boga)
15:30 – 16:00 – Podsumowanie i wręczenie certyfikatów Animatora Duchowej Adopcji KORD.

W spotkaniu wezmą udział m. in. o. Stanisław Jarosz, Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,  ks. Tomasz Kancelarczyk, Prezes Fundacji Małych Stópek, Katarzyna Pazdan, autorka książki „Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji” oraz Małgorzata Bartas-Witan, redaktor Polskiego Radia.

Uczestnicy spotkania otrzymają Certyfikat Animatora Duchowej Adopcji KODR.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.