List intencyjny na 25 marca Dzień Świętości Życia

Opublikowano: 22 marca 2019 r.

Warszawa, 22.03.2019 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Z okazji obchodzonego 25 marca Dnia Świętości Życia, z myślą o wszystkich, którzy chcą promować w swoich parafiach, wspólnotach, rodzinach czy na katechezie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, udostępniona została nowa strona internetowa www.duchowaadopcja.pl. Celem strony stworzonej z inicjatywy Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski, jest jak najszersze rozpropagowanie tej formy modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci, ich matek, ojców, rodzin.

Twórcy strony, czując szczególne przynaglenie do włączania dzieci i młodzieży w modlitewną ochronę ich bezbronnych braci i sióstr, udostępnili wiele materiałów i świadectw będących cenną pomocą dla rodziców, katechetów i liderów wspólnot, aby Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego mogła stać się formą zaangażowania i formacji najmłodszych. Aplikacje na telefon Mali Pomocnicy Boga (dla dzieci), Powerbank for Life (dla młodzieży) czy Adoptuj Życie to konkretna pomoc w głębokim przeżyciu czasu modlitwy.

Na stronie www.duchowaadopcja.pl również duszpasterze znajdą wiele pomocnych materiałów do przygotowania i przeprowadzenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji w parafii – nie tylko w święto Zwiastowania NMP, ale również w inne święta maryjne, w trakcie rekolekcji, odpustów i misji parafialnych. Gotowe do wydruku plakaty, ulotki, propozycje konferencji czy modlitwy wiernych mogą być wykorzystane zarówno w parafii, jak też w szkołach i wspólnotach.

W czasie, gdy ludzkie życie wymaga szczególnej ochrony, gdyż atak na najbardziej bezbronnych jest wyjątkowo silny, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego stanowi modlitewny parasol otwarty nad zagrożonym aborcją dzieckiem  i jego rodziną. Dziewięciomiesięczne zobowiązanie do codziennej modlitwy różańcowej (dziesiątką różańca) w intencji nieznanego dziecka zagrożonego zagładą w Polsce po raz pierwszy podjęte zostało 32 lata temu w paulińskim kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Długiej w Warszawie. W tym roku – jakby dla przypieczętowania aktualności Dzieła Duchowej Adopcji – w kościele tym powstaje Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.

Na stronie www.duchowaadopcja.pl, oprócz praktycznych informacji dotyczących promocji Dzieła oraz jego historii, osoby stykające się z nim po raz pierwszy, znajdą odpowiedzi na takie pytania jak:

– Czym jest ta forma działania na rzecz życia?

– Jak i kiedy można podejmować Duchową Adopcję?

– Dlaczego warto – szczególnie teraz?

– Kto może ją podejmować?

– Czy to jest temat dla dzieci i młodzieży?

– Czy i jak mówić o Duchowej Adopcji w szkole, na katechezie?

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jako forma działania pro life koncentrująca się na tym co łączy, nie co dzieli, jest w obecnym czasie ogromnie potrzebna. Bo wszystkich łączy pragnienie życia, do którego każdy ma prawo. Chodzi przede wszystkim o poruszenie serc matek i ojców; nie o ograniczenie wolności, ale o odkrycie, na czym prawdziwa wolność polega. Aby otworzyć serce na przyjęcie zasadniczej prawdy, że spełnieniem wolności kobiety jest powołanie do rodzenia i ochraniania życia, często bezskuteczne są argumenty racji czy przepisów prawnych, które zawsze mogą być odbierane jako formy przymusu. Przemiany serca może dokonać tylko Bóg i zanoszona do Niego ufna modlitwa. Modlitwa w  intencji tych, którzy „teraz widzą niejasno”, szczególnie kobiet walczących o swoje „prawa”, to dany im przekaz: „Ja ciebie nie potępiam, ja chcę pomóc. Naprawdę pomóc, a więc nie „usunąć problem”, ale uratować życie”. To modlitwa dla ludzi wierzących, którzy wiedzą, że powinna ona poprzedzać wszystkie inne formy działań pro life, ale także dla wszystkich zmęczonych polaryzacją społeczną związaną z prawem do życia nienarodzonych. Zapraszamy do niej również dzieci i młodzież, ponieważ trwanie przez dziewięć miesięcy na straży życia, oprócz radości z ocalenia człowieka, daje głębokie zakorzenienie w Cywilizacji Życia, o budowanie której nieustannie wołał Św. Jan Paweł II.

 

 W imieniu organizatorów,

Ks. Przemysław Drąg

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

wraz z osobami zaangażowanymi w Dzieło Duchowej Adopcji