Zakończona I edycja Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku

Opublikowano: 10 kwietnia 2019 r.

25 marca 2019 r. w Gdańsku Matemblewie podczas diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia uroczyście zakończyliśmy I edycję Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie.

Celem istnienia Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin, powołanego Dekretem J.E. Sławoja Leszka Głódzia dnia 25.03.2017 r. jest kształcenie wiernych w zakresie nauk o małżeństwie i rodzinie. W sposób szczególny przygotowywanie świeckich kandydatów do pracy w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, a także troska o permanentną formację prorodzinną dla już zaangażowanych doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów, małżonków i inne osoby dobrej woli, które szukają pogłębionej formacji w tej dziedzinie.

Zajęcia dydaktyczne odbywały się przez 3 semestry akademickie, w sumie 180 jednostek lekcyjnych 45 min. każda. Zajęcia miały charakter zarówno wykładowy, jak i warsztatowy. Słuchacze studium uczestniczyli również w rekolekcjach, konferencjach, a także mieli możliwość odbycia praktyk w Poradniach Rodzinnych Archidiecezji Gdańskiej.

Świadectwo ukończenia studium otrzymały 53 osoby, z czego 48 z nich uzyskało misję kanoniczną i włączyło się do pracy w strukturach Duszpasterstwa Rodzin, głównie w Poradnictwie Rodzinnym.

Spotkanie było też okazją do podziękowania 15 doradczyniom życia rodzinnego, które zakończyły w tym dniu wieloletnią służbę w Poradnictwie Rodzinnym.

Więcej informacji na temat działalności Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie na www.duszpasterstworodzin.gda.pl

Jednocześnie informujemy, że kolejna edycja studium ruszy od października 2019 r. Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2019 r. Zapraszamy chętne osoby do kontaktu z nami. Informacji udziela i zapisy prowadzi Anna Mrozowicz – diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej tel. 508 350 903

Podziękowania dla doradców kończących służbę w Poradnictwie Rodzinnym

Absolwenci Studium po otrzymaniu misji kanonicznych zawierzający swoją służbę Matce Bożej