Hormonalne środki antykoncepcyjne: nowe ostrzeżenie o możliwości wystąpienia skłonności samobójczych

Opublikowano: 29 maja 2019 r.

Dnia 18 kwietnia br. w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) został wydany komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

W podsumowaniu czytamy:

  • „Stan depresyjny i depresja to dobrze znane działania niepożądane hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw.
  • Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków (EMA), charakterystyki produktów leczniczych i ulotki dla pacjentów hormonalnych leków antykoncepcyjnych zostaną zaktualizowane o nowe ostrzeżenie.
  • Pacjentkom należy zalecić kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia zmian nastroju lub objawóiw depresji, nawet jeżeli wystąpią one krótko po rozpoczęciu leczenia.”

Pełna treść komunikatu

Więcej informacji na stronie: http://bit.ly/2WsJP3p