VIII sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt. „PŁODNOŚĆ zdrowiem kobiety, mężczyzny, rodziny.”

Opublikowano: 13 maja 2019 r.

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień
i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

serdecznie zaprasza na VIII- ą edycję sympozjum naukowego z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

pt. „Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny”

19 maja 2019 r od godziny 9.00 do 16.00

na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce: UKSW, ul. Kazimierza Wójcickiego 1/3, Auditorium Maximum UKSW Blok 17

Zagadnienia: Wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w monitorowaniu zdrowia prokreacyjnego kobiet oraz w lekarskiej diagnostyce i terapii zaburzeń płodności małżeńskiej. Diagnostyka owulacji, płodność kobiety w sytuacjach szczególnych – po porodzie, po antykoncepcji, w premenopauzie. Immunologiczne przyczyny zaburzeń płodności, wzmocnienie potencjału płodności kobiecej – dieta, bioflora pochwy.

PROGRAM

Imprezy towarzyszące: sesja posterowa i warsztaty abc rozpoznawania płodności

Organizatorzy: Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień przy wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP przy Specjalistycznym Szpitalu św. Zofii w Warszawie, Ogólnopolska Sekcja Ginekologiczno-Położnicza Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz 6 polskich organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny (NPR) i ekologiczną prokreację.

Zgłoszenia i informacje na stronie: https://www.psnnpr.com/konferencja2019

Punkty edukacyjne dla lekarzy.