Na temat znaczenia i kompetencji rad rodziców

Opublikowano: 19 czerwca 2019 r.

Rady rodziców mają duże znaczenie jeśli chodzi o edukację i wychowanie dzieci w szkołach. Ich rola jest szczególnie ważna w kontekście działalności w placówkach oświatowych organizacji zewnętrznych. Jak bardzo potrzebna jest aktywność rad rodziców pokazała prowadzona przez Instytut Ordo Iuris akcja „Chrońmy dzieci”.

http://www.chronmydzieci.info/

 

www.ordoiuris.pl