Duszpasterstwo Rodzin na Kongresie Poradnictwa

Opublikowano: 2 lipca 2019 r.

W dniu 1 lipca w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Poradnictwa z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W kongresie wzięło udział ponad 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i organów centralnych. Główną ideą Kongresu było zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego.

Prezydent Andrzej Duda przysłuchiwał się głównej sesji plenarnej, podczas której podjęto rozmowy na temat współpracy i integracji usług poradniczych. W swojej wypowiedzi Prezydent zwrócił uwagę na rolę edukacji i informacji w systemie usług poradniczych.  „Państwo musi znaleźć pieniądze, by finansować poradnictwo świadczone przez organizacje pozarządowe” – podkreślił Andrzej Duda. CAŁE WYSTĄPIENIE >>

W głównej sesji plenarnej wybrzmiał również głos Duszpasterstwa Rodzin. Beata Choroszewska, Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego, jako przedstawiciel poradnictwa rodzinnego, podjęła kluczowe zagadnienia dotyczące standaryzacji zawodu doradcy życia rodzinnego oraz finansowania katolickich poradni rodzinnych. Zwróciła również szczególną uwagę na potrzebę wzmocnienia systemowej pomocy małżeństwom przeżywającym kryzys. „Wydaje się być ważne stworzenie sieci współpracy pomiędzy doradcami życia rodzinnego, a mediatorami, którzy będą prowadzić mediacje pojednawcze, zmierzające w kierunku wzmocnienia więzi, a nie w kierunku rozwodu, a także stworzenie sieci współpracy pomiędzy prawnikami oraz psychoterapeutami, którzy pomogą małżeństwu przepracować konflikt, znaleźć przyczynę kryzysu.” Podkreśliła także potrzebę stworzenia systemowej pomocy kobietom będącym w tzw. nieplanowanej ciąży oraz parom zmagającym się z niepłodnością. Zaproponowała również konkretne rozwiązania dotyczące integracji określonych nurtów poradnictwa obecnych na Kongresie.

Reprezentantami Duszpasterstwa Rodzin w równoległych tematycznych sesjach panelowych byli:

ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, Dyrektor Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu oraz ks. dr Stanisław Paszkowski Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Archidiecezji Wrocławskiej. ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz podczas sesji „W stronę wspólnych standardów poradnictwa” podkreślił potrzebę odniesienia się do dobrych podstaw antropologicznych w procesie pomagania. ks. dr Stanisław Paszkowski Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Archidiecezji Wrocławskiej, reprezentował Duszpasterstwo Rodzin podczas sesji „Wspieranie organizacji obywatelskich świadczących różne formy poradnictwa”.

W Kongresie Poradnictwa wzięli udział Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego oraz Diecezjalni Duszpasterze Rodzin z różnych diecezji w całej Polsce.

Kongres zorganizowany był przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO. W wydarzeniu z ramienia KPRP wzięli udział ministrowie: Halina Szymańska, Paweł Mucha, Andrzej Dera i Błażej Spychalski; doradcy: Zofia Romaszewska i Marek Rymsza oraz Dyrektor Generalna Grażyna Ignaczak-Bandych.