Liderzy katoliccy apelują o obronę podstawowych wartości

Opublikowano: 2 lipca 2019 r.

Ostatnie miesiące dowodzą, że w Polsce forsowana jest bezprecedensowa zmiana kulturowa mająca na celu m.in. zmarginalizowanie wpływu wartości chrześcijańskich na życie narodu – przekonują zaangażowani społecznie katolicy w apelu przesłanym KAI. Podkreślają, że do obrony podstawowych wartości potrzeba wiedzy, solidarności i samoorganizacji. O zaangażowanie apelują do rodziców, liderów społecznych, ludzi nauki i kultury, mediów oraz polityków.

Publikujemy treść apelu:

Gdańsk 27-06-2019 r.

W OBRONIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI

Ostatnie miesiące dowodzą, że w Polsce forsowana jest bezprecedensowa zmiana kulturowa, mająca na celu m.in.: obniżenie rangi małżeństwa i rodziny, zmarginalizowanie wpływu wartości chrześcijańskich na życie narodu, pozbawienie rodziców prawa do decydującej roli w wychowaniu dzieci czy podważenie prawa do ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Świadczy o tym m.in.: wprowadzanie do szkół przez niektóre samorządy zajęć, mających na celu seksualizację dzieci i młodzieży w oderwaniu od wartości rodzinnych; aktywowanie się lewicowego i populistycznego ruchu „Wiosna”; generalizowanie przypadków skrajnej patologii wśród duchowieństwa w celu osłabienia wiary katolickiej Polaków; spektakularne akty publicznego ośmieszania i dezawuowania symboli i wartości religijnych; wzrost prowokacyjnych zachowań części uczestników tzw. parad równości.

Celem długofalowym tych posunięć jest zmiana kulturowa, w której fundamentalne zasady cywilizacji łacińskiej zostaną zrelatywizowane. W takim społeczeństwie małżeństwo, jako trwały związek kobiety i mężczyzny oraz zbudowana na nim rodzina, miałoby stanowić tylko jeden z wariantów środowiska wychowawczego dla przyszłych pokoleń. W tym nurcie promuje się zrównanie statusu związków homoseksualnych z małżeństwami wraz z przyznaniem im prawa do adopcji dzieci. W dowolny sposób wybierałoby się przynależność płciową. Życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci nie byłoby już niepodważalną wartością, lecz przedmiotem „wolnego wyboru”, dokonywanego przez kobiety.

Dla obrony podstawowych wartości potrzebujemy więcej wiedzy, solidarności i samoorganizowania i dlatego wzywamy:

• rodziców – do uważnej troski o środowisko, w którym wychowują się Wasze dzieci. Podejmując aktywność osobistą oraz wykorzystując organy przedstawicielskie, stawiajcie dyrektorom szkół i władzom oświatowym zdecydowane wymagania. Macie prawo mieć pewność, że Wasze córki i synowie nie są demoralizowani przez pseudoedukatorów seksualnych czy media. Sprzeciwiajcie się wszelkim przypadkom ideologizacji wychowania, dbajcie o przestrzeń medialną wolną od pornografii i przemocy;

• liderów grup i organizacji społecznych – do współpracy w organizacji działań budzących moralną wrażliwość społeczeństwa obywatelskiego. Apelujemy do ruchów, zrzeszeń i organizacji zarówno religijnych, jak i świeckich o upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach dla małżeństw i rodzin oraz o jednoczenie wysiłków w kierunku zapobiegania nadchodzącym niebezpieczeństwom;

• dziennikarzy, ludzi kultury i nauki, przedstawicieli mediów prosimy o rzetelny przekaz informacji na temat ludzkiej płciowości, okazywanie szacunku dla małżeństwa i rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego, a także promowanie rzetelnej dyskusji na temat moralności w odniesieniu do zachowań seksualnych oraz wartości i godności ludzkiego życia w każdej jego fazie;

• polityków o obronę podstawowych wartości, na których zasadza się wielowiekowa tożsamość naszego narodu.
Obecnie sytuacja staje się wyjątkowo poważna. Jeśli pozwolimy narzucić sobie dyktat tak intensywnie promowanej nowej ideologii, wkroczymy na ścieżkę postępującego rozpadu wartości, z której coraz trudniej będzie zawrócić.

Antoni Szymański – Przewodniczący Kapituły Pro Ecclesia et Populo
Ewa Kowalewska – Human Life Polska
Lech Kowalewski – Prezes Fundacji Przyjaciół Ludzkiego Życia
Waldemar Jaroszewicz – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Pomorski
Bogusław Olszonowicz – członek ZG Katolickiego Stow. Dziennikarzy
Mariusz Kowalik – Fundacja Debat Publicznych „Pałac Ślubów”
Kazimierz Smoliński – Klub Inteligencji Katolickiej
Anna Mrozowicz – Poradnictwo Rodzinne Archidiecezji Gdańskiej
Janusz Karc – Fundacja Debat Publicznych „Pałac Ślubów”
Michał Hryciuk – animator Ruchu Czystych Serc
Ireneusz Szweda – Radny Pruszcz Gdański, czł. Wspólnoty „Czas dla Rodzin”

www.ekai.pl