Hiszpania: opublikowano katechizm dla dzieci poniżej 6 roku życia

Opublikowano: 5 sierpnia 2019 r.
Konferencja Episkopatu Hiszpanii opublikowała pierwszy katechizm dla dzieci poniżej 6 roku życia. Jego celem jest obudzenie wiary w dzieciach, a następnie towarzyszenie im poprzez katechezy w rodzinie lub parafii.

Katechizm nosi tytuł: „Moje spotkanie z Panem. Pierwsze kroki w wierze”. Jego tekst został zatwierdzony przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Katechizm przeznaczony jest do użycia w rodzinie lub w parafii, a jego adresatami są dzieci poniżej 6 roku życia. Posiada bogate i atrakcyjne ilustracje oraz konkretne przykłady jak przeprowadzić katechezę, aby rozbudzić wiarę w dzieciach, a następnie jak ją rozwijać.

Nowy katechizm jest trzecim z serii przygotowanej przez episkopat Hiszpanii dla dzieci poniżej 14 roku życia. W 2008 r. ukazał się katechizm inicjacji chrześcijańskiej: „Jezus jest Panem” przeznaczony dla dzieci w wieku 6-10 lat. Akcentowane w nim jest życie sakramentalne, ponieważ w tym okresie dzieci przystępują do sakramentu pojednania i Eucharystii. W 2014 ukazał się katechizm „Świadkowie Pana” przeznaczony dla dzieci w wieku 10-14 lat. Jego celem jest pomoc w personalizacji wiary oraz przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

Oprócz drukowanych pomocy dydaktycznych uruchomiono też specjalny kanał na youtubie, gdzie każdego tygodnia można znaleźć przykłady poszczególnych katechez, modlitwy oraz zabawy dla dzieci.

www.vaticannews.va