Bp Miziński: Musimy bronić rodziny i chrześcijańskich wartości

Opublikowano: 2 września 2019 r.

Rodzina kształtuje najważniejsze postawy wobec życia. Prośmy Boga byśmy nie pozwolili sobie odebrać tego dobra i szczęścia, któremu na imię chrześcijańska, Boża i kochająca się rodzina – powiedział bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP w homilii wygłoszonej podczas uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy 31 sierpnia.

Biskup Miziński zwrócił uwagę na to, że ostatnio można zauważyć mnożące się naciski, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa, których celem jest niszczenie naturalnego, tradycyjnego małżeństwa i rodziny, na których opiera się nasza cywilizacja.

Sekretarz generalny Episkopatu zwrócił uwagę, iż działania te odwołując się do „praw człowieka”, do „tolerancji” dla odmienności oraz do „wolności” słowa i wyznania, próbują wręcz zmusić chrześcijan do postępowania i nauczania wbrew swoim odwiecznym przekonaniom religijnym, na których zbudowana jest cała cywilizacja zachodnia.

„Musimy dzisiaj, z miłością, ale zdecydowanie i głośno mówić o naszych prawach, nie możemy się dać zakrzyczeć przez innych. Mamy do spełnienia ważną misję, mamy stać niezłomnie na straży niezmiennych wartości i zbudowanej na nich cywilizacji, gdyż współczesne ideologie próbują zaprzeczyć tym wszystkim wartościom i wypaczyć ich znaczenie” – powiedział bp Miziński.

Przywołując ostatni dokument Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (tekst TUTAJ) bp Miziński przypomniał, iż „edukacja i wychowanie, czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2). (…) Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1)”.

Sekretarz generalny Episkopatu podkreślił, że rodzice, chcąc uchronić swe dzieci przed deprawacją, mogą składać specjalne oświadczenia w przedszkolach oraz innych placówkach wychowawczych, w których wyrażają swoja aprobatę bądź nie na udział ich dziecka w określonych zajęciach nieobowiązkowych.

Wezwał zgromadzonych do zaangażowania i przeciwstawiania się narzucanym światopoglądom. „To my, wyznawcy Chrystusa mamy zajmować jednoznaczne stanowisko w ważnych kwestiach tego świata, mamy być tu na ziemi zaczynem, a nie bezwolną masą bezkrytycznie przyjmującą ideową papkę wpajaną nam przez środowiska starające się kreować współczesną rzeczywistość. Nie możemy godzić się na paradoksy moralne, wypływające z subiektywnych ocen i ludzkiej słabości. Do tego zobowiązuje nas nasza wiara” – zaznaczył bp Miziński.

Uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy odbywają się tradycyjnie w pierwszą niedzielę września. Są związane z przypadającym 8 września Świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz rocznicą koronacji koronami papieskimi cudownej figury Matki Bożej Kębelskiej 10 września 1978 r.

Podczas tegorocznych obchodów w sposób szczególny zawierzono opiece Matki Bożej Archidiecezję Lubelską, a zwłaszcza przygotowania do III Synodu Archidiecezji.

www.episkopat.pl