Duchowa Adopcja okryta płaszczem Maryi

Opublikowano: 9 września 2019 r.

3. Pielgrzymka Duchowej Adopcji odbywa się w sobotę, 7 września na Jasnej Górze. Pielgrzymkę pod hasłem 'Okryci płaszczem Maryi’ prowadzi o. Stanisław Jarosz, paulin, Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z nominacji Komisji Episkopatu Polski oraz animatorzy duchowej adopcji. Na pielgrzymkę zaproszeni byli szczególnie wszyscy obrońcy życia podejmujący w swoich parafiach modlitwę duchowej adopcji.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na indywidualnym modlitewnym zobowiązaniu podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy. Osoba podejmująca modlitwę odmawia jedną dowolnie wybraną tajemnicę Różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Można dołączyć dodatkowe postanowienia: czytanie Pisma Świętego, adorację Najświętszego Sakramentu, Komunię św., praktyki ascetyczne, a także konkretną pomoc osobom potrzebującym. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. sprawowana o godz. 11.00 w bazylice jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry.

„Chcemy dziękować Bogu za te cuda, które robi przez te 32 lata, kiedy idea Duchowej Adopcji wyszła, poszła w świat, uruchomiła potencjał wiary, miłości i dobra w ratowaniu życia nienarodzonych – mówił w powitaniu o. Stanisław Jarosz, organizator pielgrzymki, moderator Dzieła Modlitwy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasnej Górze – Bardzo serdecznie pragnę powitać was tu wszystkich, siostry i bracia, którzy jesteście wojownikami Maryi przez modlitwę Różańca, tą codzienną modlitwę walcząc o życie nienarodzonych. Ta nasza trzecia pielgrzymka jest właśnie również dziękczynieniem za wielkie rzeczy, które Bóg czyni. Chcemy to prowadzenie Boże konkretyzować przez oddanie się Maryi, dlatego hasło pielgrzymki ‘Okryci płaszczem Maryi’. Niech to dziękczynienie popłynie z serc naszych”.

„Cieszymy się, że dzisiaj możemy znaleźć się u Tronu Jasnogórskiej Pani, aby tutaj pod płaszczem Jej matczynej opieki prosić dla nas wszystkich o potrzebne łaski i siły do tego, aby to Boże dzieło szło do przodu – mówił o. Waldemar Pastusiak – Nie jest to łatwe duszpasterstwo, wśród wielu różnych działów duszpasterstwa Duchowa Adopcja ciągle gdzieś spotyka się z różnego oporami, jakże współczesny człowiek jest mało dziś wrażliwy na ludzkie życie, na życie najcenniejsze. Stąd jeszcze raz witam was siostry i bracia, i dziękuje wam nie tylko za waszą obecność tu, u Tronu Jasnogórskiej Pani, ale chce podziękować za wasze zaangażowanie, za wasz trud i za wasze świadectwo”.

„Jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć, każde ludzkie życie ma prawo istnieć. I jest wiele różnych organizacji katolickich, które przypominają o tym świętym prawie, walczą na płaszczyźnie prawa cywilnego, na płaszczyźnie rządów naszej Ojczyzny i poza jej graniami. A my będąc tutaj w bazylice jasnogórskiej także walczymy, ale walczymy mieczem naszej modlitwy – podkreślał w homilii o. Waldemar Pastusiak – Mieczem w dłoni jest dla nas różaniec, który w pewien sposób symbolizuje miecz, jest rękojeść, jest ostrze – to przesuwane paciorki różańca świętego, proszące Boga przez wstawiennictwo Maryi, aby każde poczęte życie mogło być, by mogło istnieć, by każde dziecko mogło się narodzić, by każda matka i każdy ojciec z miłością odpowiedzieli na dar nowego życia. Każdy z nas ma być świadkiem, przede wszystkim świadkiem Jezusa Chrystusa, bo to nasze działanie, musi być mocno zakorzenione w wierze w Jezusa Chytrusa, nie możemy być działaczami społecznymi, my jesteśmy członkami Kościoła Świętego. Nasze zaangażowanie w obronę ludzkiego życia wynika z naszej przynależności do Jezusa Chrystusa”.

Na zakończenie Mszy św. podziękował ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy KEP, mówił: „Chciałbym w szczególny sposób podziękować wam, drodzy bracia i siostry, to wasz wysiłek, wasza codzienna modlitwa i wasze świadectwo ratuje tyle istnień ludzkich, to wasza modlitwa, wasze życie codzienne złączone w sakramentalnym małżeństwie pomaga tylu dzieciom, o których nawet nie wiemy przyjść na świat, urodzić się, poznać miłość matki, poznać miłość ojca, bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Składam staropolskie, ale bardzo szczere ‘Bóg zapłać’ za wasz wysiłek, za waszą modlitwę, za wasze poświęcenie, bądźcie apostołami tej modlitwy dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a zagrożonego w swoim życiu, tam gdzie jesteście w swoich rodzinach, w swoich parafiach, w swoich miejscach pracy”.

W programie pielgrzymki znalazły się również konferencje dotyczące poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uroczyste nabożeństwo nałożenia Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe i ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Idea duchowej adopcji zrodziła się po objawieniach Matki Bożej w Fatimie. W Polsce dzieło zostało zainicjowane w 1987 roku przez świeckich skupionych w duszpasterstwie pod nazwą Straż Pokoleń działającym przy kościele pw. Ducha Świętego oo. Paulinów w Warszawie. Pierwszych przyrzeczeń Duchowej Adopcji dokonano 2 lutego 1987 roku. Wielki wkład w upowszechnianie dzieła mieli ojcowie paulini. W 1995 roku rozpoczął pracę Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.

Inicjatywę Duchowej Adopcji popierają i zachęcają do włączenia się w nią również polscy biskupi. Podczas 377. Zebrania Konferencji Episkopatu Polski w październiku 2017 roku w Lublinie zdecydowali o ustanowieniu funkcji Krajowego Moderatora Dzieła Duchowej Adopcji. Został nim zaangażowany w dzieło od wielu lat paulin o. Stanisław Jarosz. Do modlitwy w intencji każdego życia ludzkiego biskupi zachęcili również w komunikacie z 382. Zebrania Plenarnego KEP, które obradowało w Warszawie od 12 do 14 marca 2019 roku. Poprosili wówczas o podjęcie dzieła duchowej adopcji w każdej parafii w Polsce. Biskupi poparli też wszystkie inicjatywy mające na celu ochronę życia ludzkiego.

zobacz również: www.duchowaadopcja.info

www.jasnagora.com