Mocniejsi razem w małżeństwie

Opublikowano: 24 września 2019 r.

Pod hasłem „Rodzina sanktuarium życia” przebiega na Jasnej Górze 35. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Na doroczną pielgrzymkę w dniach 21-22 września przybyły małżeństwa, całe rodziny, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i wszyscy, którym sprawy małżeństwa, rodziny i życia są bliskie – w sumie ok. 5 tys. osób.

„Prosimy o trwałość małżeństwa – wymienia intencje pielgrzymowania bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny przy KEP – Prosimy też o to, aby ludzie młodzi decydowali się na związek małżeński, ponieważ coraz więcej ludzi odkłada decyzję o sakramentalnym małżeństwie, albo nie chcą się wcale decydować na to małżeństwo. Choć mówią, że się kochają, jednak nie chcą podejmować decyzji na całe życie, jeszcze tym bardziej przed Panem Bogiem. Modlimy się w ich intencji o odwagę, o mądrość, o roztropność, o to, aby zdobyli się na to, by swoją miłość potwierdzić przed Panem Bogiem i poprosić Boga o wparcie. Modlimy się w intencji kobiet, mężczyzn, matek i ojców, którzy boją się przyjąć potomstwo, aby zrozumieli, że to jest wielki dar i nawet jeśli towarzyszą temu różne lęki, to kiedy się zdecydują na to życie i przyjmą je z radością, to myślę, że nie ma innej możliwości, to życie będzie dla nich wielkim szczęściem, wielką radością. Modlimy się też i prosimy o wsparcie Pana Boga dla tych, którzy z różnych powodów czekają na potomstwo, a nie mogą go mieć. To wielkie dramaty. Bardzo byśmy chcieli, żeby te osoby, które decydują się na adopcję miały ułatwione procedury, żeby prawo im sprzyjało, bo myślę, że to jest najpiękniejszy dar, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi, przyjmuje go pod swój dach i mówi: ty jesteś moim dzieckiem. Tych intencji jest mnóstwo, bo i problemów jest mnóstwo. Ludzie tu przyjeżdżają i każdy z tych małżonków i rodzin, którzy tu są, mógłby swoją intencję złożyć na ołtarzu i składa te intencje”.

„Z jednej strony ten czas jest lepszy, bo status materialny rodzin jest nieco lepszy – mówi o zagrożeniach dla rodziny bp Śmigiel – Rodziny mają mniej problemów, takich tragicznych, związanych z ekonomią, z problemami egzystencjalnymi, ale pojawia się bardzo dużo problemów, które dotykają więzi małżeńskiej, coraz więcej rozwodów, coraz więcej niepokojów, które dotykają ludzi. Przyszedł do nas konsumpcjonizm, materializm praktyczny. My przede wszystkim chcemy w rodzinach rozbudzać wiarę i chcemy, aby rodziny budowały swoją teraźniejszość i przyszłość nie tylko na sprawach ekonomicznych, materialnych, choć one są bardzo ważne, ale chcemy, aby budowały też na łasce Pana Boga, żeby pamiętały o wielkiej roli Sakramentu Małżeństwa, o tym, że Bóg wchodzi do ich związku i im pomaga, bardzo realnie”.

„Rodziny dzisiaj potrzebują wsparcia i przede wszystkim umocnienia w wartościach – mówi Beata Choroszewska, krajowa doradczyni życia rodzinnego – Kardynał Wyszyński mówił, że rodzina powinna być silna Bogiem i tutaj, przed tron Matki Bożej przyjeżdżają rodziny, małżeństwa, które też nieraz przeżywają kryzysy, przyjeżdżają i proszą o pomoc. Myślę, że ta łaska jest dla nich dzisiaj bardzo potrzebna”.

„Ważne jest umocnienie więzi małżeńskiej, odnowienie Sakramentu Małżeństwa, powrót do tego pierwszego dnia, kiedy sobie nawzajem ślubowali – zwraca uwagę Beata Choroszewska – W każdej diecezji są Poradnie Życia Rodzinnego. Są to miejsca, w których zarówno małżonkowie mogą przyjść prosić o pomoc w kryzysie, są to miejsca, gdzie również profilaktycznie możemy działać pracując z małżeństwami, ucząc sposobu komunikacji, dialogu, ale są to także miejsca przygotowania narzeczonych do małżeństwa. Prowadzą je doświadczeni doradcy życia rodzinnego, którzy również sami mają swoje doświadczenie życia w małżeństwie i mogą dzielić się tym, jak przeszli kryzys i jakie znaleźli sposoby na rozwiązanie tego kryzysu”.

Centralnej Mszy św. w niedzielę, 22 września na jasnogórskim Szczycie przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. Homilii bpa Śmigla posłuchaj w audio.

W czasie Mszy św. nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego. Tradycyjnie małżeństwa i rodziny złożyły Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.

W programie dwudniowej pielgrzymki zaplanowano m.in. zwiedzanie wystawy „Matki mężne czy szalone?” i spotkanie z jej autorką Martą Dzbeńską-Karpińską, a także spotkanie w Sali o. Kordeckiego, gdzie wysłuchano wykładów Piotra Guzdka, koordynatora ds. pogrzebów dzieci martwo urodzonych, pt. „Rodzina wobec dramatu dziecka utraconego” oraz Mikołaja Pawlaka, Rzecznik Praw Dziecka pt. 'Ochrona Prawna dziecka w RP’.

Pielgrzymka organizowana jest przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski. Jej celem jest przede wszystkim wzmocnienie polskich rodzin, zwrócenie uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także pomoc w przezwyciężeniu zagrożeń.

*

Z pielgrzymami rozmowę przeprowadziło Radio Jasna Góra:

„Razem z mężem przyjeżdżamy tu już od kilku lat, przede wszystkim, żeby pogłębić swoją wiarę, wzmocnić swoje małżeństwo, i żeby dowiedzieć się jak służyć innym, bo nas dzisiejszy omawiany temat nie dotyczy, ale uważamy, że należy wiedzieć więcej, bo spotyka się takich ludzi z tymi problemami, i żeby umieć ich ukierunkować, pomóc im – mówi Anna Kozłowska z Warszawy – Nasze małżeństwo cementuje wiara. Uważam, że wiara je bardzo wzmacnia, i również wzmacniają patroni, których wybieramy. Patronem naszej rodziny jest św. Antoni. My tak mieliśmy w rodzinach, a teraz pogłębiamy to, co przenieśliśmy z czasów dzieciństwa naszego”.

„Przyjeżdżamy tu odkąd Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w naszej parafii istnieje, więc to już jest kilkanaście lat – wylicza Elżbieta Froń z Brzozowa w diec. przemyskiej – Zawsze przybywamy z prośbami do Matki Boskiej. Chociaż dzisiaj to już nasze przyjazdy są bardziej dziękczynne, po 41 latach małżeństwa to raczej się dziękuję. W każdej chwili życia czuję tą opiekę, obecność Matki Najświętszej w swoim życiu, mimo różnych kryzysów udało się nam to wszystko przezwyciężyć, być razem, wychować trójkę dzieci, doczekać się czwórki wnucząt, tak, że mam za co dziękować”.

Agnieszka i Rajmund Chudy na pielgrzymce są po raz czwarty. Dziś modlą się na Jasnej Górze z córkami Agnieszką i Joanną. „Jesteśmy po to, żeby umacniać swoją wiarę, żeby dawać świadectwo swoim dzieciom, że przyjeżdżamy do Matki Bożej, żeby kultywować tą maryjną pobożność polską, naszą tradycyjną, żeby wypraszać łaski, żeby dziękować za to, że możemy mieć taką wspaniałą rodzinę, i że możemy tu przyjeżdżać”.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ sm, es
2019-09-22, niedziela, godz. 13.00

www.jasnagora.com