Jesteście ludźmi szczęśliwymi

Opublikowano: 8 października 2019 r.

Z okazji 60-lecia działalności poradnictwa rodzinnego w archidiecezji wrocławskiej Duszpasterstwo Rodzin zorganizowało sympozjum pt. „Kościół wrocławski w służbie małżeństwu i rodzinie”. Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą św. we wrocławskiej katedrze, podczas której abp Józef Kupny odznaczył osoby zasłużone medalem św. Jadwigi.

Wsłuchując się w głos prymasa polski kardynała Stefana Wyszyńskiego i odpowiadając na jego prośbę, w 1958 roku grupa osób świeckich rozpoczęła pracę dla małżeństw oraz rodzin, tworząc pierwszą we Wrocławiu Poradnię Rodzinną przy ul. Katedralnej 4 – mówił ks. dr Stanisław Paszkowski, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Wraz z arcybiskupem przypominał historię powstania poradnictwa rodzinnego we Wrocławiu, które rozpoczęło się zaraz po pierwszej pielgrzymce lekarzy na Jasną Górę w grudniu 1956 roku. Dwa lata później w naszej archidiecezji powstał zespół składający się z kilku pań, których praca połączona była z opieką duszpasterzy. Pozwoliło to na organizację pierwszego kursu naturalnego planowania rodziny, a następnie powołania poradni rodzinnej.

Pracami ówczesnego zespołu doradczego kierowała Zofia Matuszewska, a pomagały jej: Krystyna Maciejewska, Janina Garlińska oraz Teresa Kramarek. Opiekunami duchowymi byli wtedy ks. Józef Wesoły wraz z ks. Aleksandrem Obercem. Pierwotnie praca instruktorek skierowana była głównie do narzeczonych i młodych małżeństw. Później, kiedy okazało się, że rośnie liczba osób nieradzących sobie z problemami małżeńskimi i rodzinnymi, objęto opieką także te osoby.

– Z czasem, kiedy rosła skala problemów, z którymi zgłaszali się małżonkowie do poradni, zorganizowano poradnictwo specjalistyczne. Potrzebę taką dostrzegały również instytucje rządowe i samorządowe, w skutek czego we Wrocławiu i w kilku pobliskich miastach doszło naprawdę do unikalnej w historii kraju współpracy Kościoła i instytucji państwowych w zakresie pomocy rodzinnej. Uzupełnieniem tej działalności było powołanie do życia duszpasterskiego telefonu zaufania i archidiecezjalnej poradni adopcyjnej – przypominał abp Józef Kupny.

W homilii metropolita wrocławski porównywał pracowników poradni rodzinnych do apostołów, którzy cieszyli się, wracając z misji apostolskiej i opowiadali o jej powodzeniu. Mówił, że Jezus, odkrywając przed nimi znaczenie ich dokonań, nazywa ich ludźmi szczęśliwymi, których imiona zapisane są w niebie. Zaraz potem wysławiał Ojca za dar obdarowania prostaczków, tzn. tych nieufających sobie, swoim zdolnościom, rozumowi, ale potrafiących otworzyć się na działanie Boga. Abp Kupny wskazał na problem, jakim jest zrywanie więzi z Bogiem, ponieważ współczesny człowiek liczy tylko na siebie. Również w Kościele, kiedy w dobrej wierze ludzie chcą dokonywać szlachetnych dzieł, ale własną mocą. Zastanawiają się wtedy, czy mają dość sił, środków, zasobów, by głosić naukę Jezusa.

– Tymczasem sukces ewangelizacyjny apostołów nie wynikał z tego, że mieli środki finansowe, odpowiednie wykształcenie teologiczne, tak jak np. faryzeusze, że byli zdolni, sprytni i dobrze zorganizowani, przygotowani do misji. Ewangelia rozprzestrzeniała się, bo byli słabi, ubodzy i wiedzieli doskonale, że w konfrontacji ze światem ich siły są niewystarczające, dlatego wierzyli w moc, która nie pochodziła od nich samych. Patrząc na waszą służbę w świetle ewangelii, którą Kościół przygotował do czytania dzisiaj we wszystkich świątyniach świata, chce wam powiedzieć, że należycie do ludzi szczęśliwych, bo wasze imiona zapisane są w niebie. Należycie do ludzi szczęśliwych, bo należycie do wiernych uczniów Jezusa – wyjaśniał.

Podczas Mszy św. ks. abp. Józef Kupny uhonorował zasłużonych działaczy archidiecezjalnych poradni rodzinnych medalem św. Jadwigi Śląskiej, który przyznawany jest za zasługi dzieła budowania kierownictwa bożego w archidiecezji wrocławskiej, aktywny udział duszpasterski, katechetyczny i kulturalny w życiu innych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności charytatywnej. Medal otrzymały: Jadwiga Dymara, Wanda Kondrat, Anna Górecka-Drzazga, Krystyna Matejko, Ewa Ostrowska, Urszula Pliszki, Marta Potrykus, Helena Stadniczenko, Wiesława Stefan, Maria Jolanta-Szostkowska, Mirosława Tas, Elżbieta Tomaszewska, Elżbieta Winkler, Anna Wróbel i Barbara Zawistowska.

– Chcę szczególnie pogratulować tym wszystkim paniom, które dzisiaj otrzymały medal św. Jadwigi. Kochane panie, tak właśnie zapisuje się swoje imiona w niebie, poprzez posługę, poprzez dar ze swojego życia, dla Pana Boga, dla drugiego człowieka. Poprzez świadectwo miłości, poprzez świadectwo wiary, poprzez świadectwo chrześcijańskiego życia, to jest metoda zapisywania swojego imienia w niebie i dlatego bardzo się cieszę. Potem jeszcze z tych ostatnich słów, które usłyszałem, że jesteście szczęśliwe. Tak, bo bliskość Jezusa, bo Jego błogosławieństwo, bo Jego łaska czyni nas szczęśliwymi i daje nadzieję tego, że  nasze imiona zapisane są w niebie – gratulował abp Józef Kupny.

Działacze archidiecezjalnych poradni rodzinnych dziękowali za pomoc i wsparcie arcybiskupowi wrocławskiemu, ale również dyrektorowi Diecezjalnego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. prałatowi Stanisławowi Paszkowskiemu.

– Księże Stanisławie jesteś nam przewodnikiem w tej 60-letniej historii wspaniałych ludzi, tych wszystkich doradców, których widzieliśmy tutaj przed ołtarzem. Widziałem jak arcybiskup odznaczał tych ludzi…, to jest wielki szacunek wyrażony do ciebie, za to że nam przewodniczysz, że nam pomagasz. Wiemy, że to ogromna odpowiedzialność dla ciebie, ale również dla nas, którzy towarzyszymy ci w tej drodze. Pragniemy, aby Duch Święty prowadził cię w codziennym życiu, by te dzieła rozwijały się dalej – mówili.

Po Mszy św. uczestnicy sympozjum przenieśli się do auli PWT, gdzie odbywały się konferencje naukowe, dotyczące poradni rodzinnych.

FOTORELACJA

www.wroclaw.gosc.pl