Ks. Drąg: Kościół wspiera rodzinę i małżeństwo w kryzysie

Opublikowano: 23 października 2019 r.

Reakcję Kościoła na kryzys małżeństwa oraz zaangażowanie w prewencję i formację do dojrzałej miłości omówił ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji „Małżeństwo jako optymalna forma profilaktyki problemów społecznych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Mamy i Taty w Domu Handlowym “Mysia 3” Warszawie.

Ks. Przemysław Drąg w swoim wystąpieniu zatytułowanym “Odpowiedź Kościoła na problemy związane z kryzysem małżeństwa i problemy związane z przestępczością” zaprezentował zaangażowanie kościelnych instytucji w troskę o małżeństwo.

Omówił funkcjonowanie kościelnych poradni rodzinnych, a także domów samotnej matki, ośrodków adopcyjnych i katolickiego telefonu zaufania. Zwrócił uwagę na prowadzenie przez kościelne wspólnoty i instytucje systematycznych warsztatów dla małżeństw i duszpasterzy, którzy mają pod opieką rodziny. Zauważył, że są również wspólnoty skupione w swojej specyficznej działalności właśnie na formacji rodzin.

– Staramy się skupić na przygotowaniu do małżeństwa na poziomie bliższym, dalszym i bezpośrednim – mówił ks. Drąg, odwołując się do nauczania Karola Wojtyły.

Wskazał, że na poziomie przygotowania do bierzmowania i zaangażowania młodzieży we wspólnoty jest miejsce na realizowanie edukacji seksualnej, czy lepiej – wychowania seksualnego, afektywno-seksualnego. Te treści przekazywane są również na katechezie dzieciom przygotowującym się do pierwszej komunii i bierzmowania, uwzględniając oczywiście ich etap rozwoju. Odnosząc się do wychowania seksualnego podkreślił, że to rodzina jest naturalnym środowiskiem odpowiedzialnym za nie, a inne instytucje mogą stanowić tu wsparcie.

Zwrócił uwagę na potencjał duszpasterski i formacyjny świąt chrześcijańskich, kiedy to według badań CBOS Polacy chętnie spędzają najwięcej czasu w rodzinnym gronie.

Jako przykład działania wspierającego małżeństwa przez Kościół, wskazał inicjatywę randek małżeńskich – gdzie dla rodziców zorganizowano kurs tanga, a dla ich dzieci w ty czasie stosowną opiekę.

– Działalność duszpasterska na poziomie dużym i ogólnym kończy się, przechodzimy na działanie indywidualne, towarzyszenie, rozeznawanie – powiedział prelegent.

Wskazał również na konieczność pozytywnego przekazu dotyczącego małżeństwa i rodziny, a także troskę o wielodzietne i ubogie rodziny.

Zauważył, że formacja dojrzałych małżeństw sprawi, iż one będą formować kolejne małżeństwa. Formacja przestanie być dzięki temu klerykalna, a skupiona na konkretnej działalności osób świeckich.

Zwrócił również uwagę na wagę posługi kapelanów w różnych ośrodkach związanych z wychowaniem i pomocą dzieciom.

www.ekai.pl