Bp Dec: Modlitwa jest trwaniem w relacji z Bogiem

Opublikowano: 30 marca 2020 r.

Pierwszym przejawem, owocem dobrej wiary jest nasze przebywanie z Bogiem przez modlitwę. Modlitwa jest trwaniem w relacji z Bogiem. Jest niezbędna dla nas, byśmy żyli z sercami, wypełnionymi wdzięcznością wobec Boga, od którego dosłownie wszystko otrzymaliśmy – powiedział bp Ignacy Dec. Ordynariusz diecezji świdnickiej 30 marca rozpoczął katechezy rekolekcyjne w Radiu Maryja. W rozważaniach biskup podjął temat życia w kontekście wiary wyrażającej się w modlitwie, nadziei wspomaganej przez post i pokutę oraz miłości promieniującej w jałmużnie.

Biskup podkreślił, że w wierze chodzi zawsze o posłuszeństwo Bogu, o posłuszeństwo Jego słowu: „Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem”. Nie pogardził słowem Jezusa urzędnik królewski, który dowiedziawszy się, „że Jezus przybył z Judei do Galilei, przyszedł do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający” (J 4,47).

Podczas katechezy hierarcha mówił m.in. o obecnej sytuacji, w jakiej znalazł się świat. – W sytuacji pandemii koronawirusa wszyscy mamy szczególny obowiązek zadbać o życie i zdrowie nas samych i naszych bliźnich. Dlatego winniśmy stosować się do zarządzeń władz państwowych, do wskazań i poleceń służb medycznych, sanitarnych i innych. Jednakże jako istoty cielesno-duchowe, noszące w sobie obraz i podobieństwo Boże, mamy także szczególny obowiązek troszczyć się o kondycję naszego ducha.

Biskup wskazał, że mimo odwołania rekolekcji parafialnych nie można zaniechać osobistego przeglądu stanu życia religijnego i moralnego. – Dzieło rekolekcji możemy porównać do przeglądu samochodu. Mechanik stawia diagnozę poszczególnych zespołów pojazdu i w razie zauważonych usterek dokonuje naprawy tego, co szwankuje. Człowiek dbający o kondycję swego życia duchowego, w rekolekcjach, przy pomocy przewodnika, przygląda się przed Bogiem samemu sobie – powiedział.

Katechezy rekolekcyjne na antenie katolickiej rozgłośni bp Ignacy Dec będzie głosił do środy o godz. 8.30. Po katechezie słuchacze będą mieli możliwość odnieść się do słów biskupa.

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) – Ewangeliczna zmiana naszych postaw i działań – w drodze do świętowania Paschy Jezusa Chrystusa – to temat ogólny cyklu trzech katechez.

www.ekai.pl