Słowa Jana Pawła II skierowane do rodzin

Opublikowano: 2 kwietnia 2020 r.

Homilie, rozważania przed modlitwą Aniol Pański, przesłania, listy, orędzia, adhortacje

„Familiaris consortio” :. Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22 XI 1981 r.)

List do rodzin „Gratissimam sane” :. z okazji Roku Rodziny (1994)

W obronie rodziny i jej praw :. Przemówienie Jana Pawła II do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny (4 VI 1999 r.)

I Światowe Spotkanie Rodzin, Rzym (Włochy)
Czym jesteś, rodzino chrześcijańska? :. Przesłanie Jana Pawła II z okazji I Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie (8 X 1994 r.)
Ewangelia rodziny :. Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. z okazji I Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie (9 X 1994 r.)

II Światowe Spotkanie Rodzin, Rio de Janeiro (Brazylia)
Rodzina darem i zadaniem dla człowieka i społeczeństwa :. Przesłanie Jana Pawła II z okazji II Światowego Spotkania Rodzin w Rio De Janeiro (4 X 1997 r.)
Nierozerwalne małżeństwo fundamentem zdrowej i odpowiedzialnej rodziny :. Homilia podczas Mszy św. na zakończenie II Światowego Spotkania Rodzin (5 X 1997 r.)
Pozostańcie w ramionach Chrystusa :. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 5 X 1997 r. (II Światowe Spotkanie Rodzin, Rio de Janeiro)

III Światowe Spotkanie Rodzin, Rzym (Włochy)
Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa :. Przesłanie Jana Pawła II z okazji III Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie (14 X 2000 r.)
Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Koscioła :. Homilia na Mszy św. z okazji Jubileuszu Rodzin (15 X 2000 r.)
Maryja wspomaga rodziny macierzyńską opieką :. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 15 X 2000 r (okazją było odbywające się w Rzymie III Światowe Spotkanie Rodzin)

IV Światowe Spotkanie Rodzin, Manilia (Filipiny)
Uczyńcie z waszej rodziny kartę Ewangelii :. Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji IV Światowego Spotkania Rodzin w Manilii (25 I 2003 r.)
Znak nadziei dla Kościoła i świata :. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 26 I 2003 r. (okazją było odbywające się w Manili, stolicy Filipin IV Światowe Spotkanie Rodzin)

www.wiara.pl