Spotkania Małżeńskie: dialog jest darem miłosierdzia

Opublikowano: 22 kwietnia 2020 r.

– Cztery podstawowe zasady dialogu: bardziej słuchać niż mówić, bardziej rozumieć niż oceniać, bardziej dzielić się sobą niż dyskutować, a nade wszystko przebaczać – są najlepszą drogą życia. (…) Szczególnie teraz, jest to dar na trudne czasy – piszą założyciele Ruchu „Spotkania Małżeńskie” Irena i Jerzy Grzybowscy w przesłaniu jakie skierowali do uczestników ruchu we wszystkich krajach, gdzie „Spotkania Małżeńskie” funkcjonują. A oto tekst przesłania „Spotkań Małżeńskich”:

Jesteśmy przekonani, że dialog, taki jak go rozpoznaliśmy w Spotkaniach Małżeńskich, jest darem miłosierdzia Bożego, jest jednym ze strumieni łask wychodzących z boku Jezusa w wizji św. Faustyny i uwidacznia się w Ikonie Spotkań Małżeńskich. Jezu, ufam Tobie, że dialog – jak pokazało doświadczenie nasze i tysięcy uczestników różnych form pracy – jest najlepszą dla nas drogą życia. I nie tylko w małżeństwie, ale i w życiu społecznym, politycznym, a nade wszystko duchowym. Szczególnie teraz, jest to dar na trudne czasy.

Te cztery podstawowe zasady dialogu – bardziej słuchać niż mówić, bardziej rozumieć niż oceniać, bardziej dzielić się sobą niż dyskutować, a nade wszystko przebaczać – są niezwykle proste w sformułowaniach, ale bardzo trudne w realizacji w życiu codziennym, a także w życiu społecznym i politycznym. Tysiące małżeństw, które uchroniły się od rozwodu dzięki przyjęciu tych zasad, wiele sióstr zakonnych i kapłanów, którzy umocnili swoje powołanie i pogłębili więź z Bogiem, wielu ludzi, którzy zmienili swoje relacje ze współpracownikami, a nauczyciele – z dziećmi w szkole – są tego wyraźnym świadectwem. Niezwykle ważnym warunkiem życia zgodnego z zasadami dialogu jest dojrzałość emocjonalna, której tak bardzo brakuje nam na co dzień w małżeństwach, w rodzinach, ale także w życiu kapłańskim, zakonnym, w życiu społecznym, a politycznym w szczególności. Dlatego bardzo dbamy i dbać będziemy coraz bardziej będziemy dbać o zasady dialogu i o dojrzałość emocjonalną w granicach dostępnych nam możliwości. Bo taki jest drogą życia zgodnego z przykazaniem miłości Boga i bliźniego oraz słów Jezusa „Trwajcie w miłości Mojej” (J 15,9b), które są podpisem Ikony Spotkań Małżeńskich.

Przestawiamy się teraz z pracy „w realu” na pracę wirtualną, on-line. Ale w życiu duchowym, szczególnie w rozumieniu Pisma św., zdaje się zachodzić sytuacja odwrotna. Wiele słów, wiele przesłań, które zostawił nam Pan Bóg w Piśmie Świętym, a które wydawały się trochę teoretyczne, gdzieś w wirtualnej przestrzeni, teraz zyskuje nieprawdopodobną realność. Ot chociażby niedzielne czytanie z listu św. Piotra: „Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota”.(1P 1, 6-7).

Dialog, tak jak go odczytaliśmy w Spotkaniach Małżeńskich, jest drogą do świętości każdego człowieka. Zasady dialogu, przez nas zostały sformułowane, ale działały w wielu ludziach od zawsze. Św. Faustyna słuchała, co Jezus do niej mówi, znacznie mniej mówiła, czego dowody znajdziemy w Dzienniczku. Starała się zrozumieć, co Jezus do niej mówi, choć różnie jej to wychodziło, ale nie oceniała tego, czego nie rozumiała, nie miała pretensji, ani wymówek wobec Jezusa. Dzieliła się z Nim sobą, ale nie dyskutowała. Była posłuszna Jezusowi. Starała się realizować to, czego On od niej oczekiwał i o co ją prosił. Jezus do każdego z nas mówi w sposób bardzo indywidualnym, ale warto w naszych modlitwach wsłuchiwać się w Niego, rozumieć Go, dzielić się z nim i odpowiadać na wezwania, a w Spotkaniach Małżeńskich, szczególne zadania, których od nas w tym trudnym czasie oczekuje. Wiele osób mówi, że ma teraz więcej czasu na modlitwę. Dialog jest drogą spotkania z Bogiem, ale konsekwencją tego dialogu są decyzje w miłości, odpowiedź na to, co Bóg mówi do nas i czego od nas pragnie, do czego nas wzywa.

Stan epidemii trwa już ponad miesiąc. Warto postawić sobie pytanie: czy z miłością zaadoptowaliśmy się do nowej sytuacji? Dziś dużo w Kościele mówi się o tym, że sytuacja epidemii jest szansą na wewnętrzną przemianę. Tak, to jest szansa, ale żeby ją wykorzystać, potrzebne jest zatrzymanie się, wewnętrzny dialog z samym sobą, z Panem Bogiem, w małżeństwie, w rodzinie, w kapłaństwie i życiu zakonnym, z innymi ludźmi. Zasady dialogu, jak pokazuje doświadczenie, są drogowskazami. Ale każdy w każdy z nich trzeba wniknąć głębiej, rozeznać w kontekście swojego życia, w tym szczególnie rozeznać charyzmat i misję Spotkań Małżeńskich w aktualnych warunkach. Dotyczy to zresztą wszystkich ruchów i stowarzyszeń, całego Kościoła, całego życia rodzinnego i społecznego.

www.ekai.pl